€ 248,25 schadevergoeding voor auteursrechtinbreuk op foto meidengroep K3

Print this page 18-10-2019
IEPT20191009, Rb Gelderland, Foto meidengroep K3

€ 248,25 schadevergoeding voor plaatsen foto van meidengroep K3 zonder toestemming en naamsvermelding op website: inbreuk auteursrecht maker, schade begroot aan de hand van tarieven Stichting Foto Anoniemen geen grond voor 50% verhoging. Body & Beauty gelast de foto van website te verwijderen en verwijderd te houden: afdruk van website toont aan dat foto daar nog te vinden is. Gemaakte kosten te verhalen op Body & Beauty: niet aangevoerd dat sommaties en aanmaningen Body & Beauty niet hebben bereikt, ondanks ‘verkeerde’ naam. Proceskosten volgens Indicatietarieven in IE-zaken: eenvoudige bodemzaak.

 

AUTEURSRECHT

 

Body & Beauty geeft het vakblad Body LIFE uit en exploiteert de website www.bodylifebenelux.nl. op de website heeft zij een foto van de meidengroep K3 getoond, zonder naamsvermeldingen van de fotograaf en/of rechthebbende. ANP exploiteert dit auteursrecht.

 

De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een inbreuk van het auteursrecht van ANP. Het door ANP genoemde bedrag van € 248,25 exclusief btw aan gederfde licentie-inkomsten wordt redelijk en voldoende toegelicht. Naar het oordeel van de kantonrechter is er geen plaats voor toepassing van de gevorderde verhoging van 50% voor de inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht of ter ontmoediging van het plegen van inbreuk op auteursrechten. De schade wordt vastgesteld op € 248,25.

 

Daarnaast is er voldoende grondslag om Body & Beauty te gelasten om de foto van de server te verwijderen en verwijderd te houden en de foto ook niet anderszins te gebruiken, waarbij een dwangsom van € 25,00 voor iedere dag dat de foto niet van de website en de server is verwijderd wordt toegekend.

De kantonrechter oordeelt verder dat het enkele feit dat Body & Beauty in eerste instantie onder de ‘verkeerde’ naam is aangeschreven niet mee dat ANP de gemaakte kosten niet op Body & Beauty kan verhalen aangezien ook niet is aangevoerd dat de sommaties en aanmaningen Body & Beauty niet hebben bereikt.

 

De proceskosten worden redelijk en evenredig geacht en blijven binnen de bandbreedte van de Indicatietarieven in IE-zaken voor eenvoudige bodemzaken.

 

IEPT20191009, Rb Gelderland, Foto meidengroep K3

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:4427