Geen onrechtmatige verwijten in uitzending “Undercover in Nederland” over misstanden bij uitvaartonderneming

Print this page 17-10-2019
IEPT20191011, Rb Amsterdam, Noordkaap
(Met dank aan Josine van den Berg, KLOS c.s.)

Geen onrechtmatige verwijten in uitzending “Undercover in Nederland” over misstanden bij uitvaartonderneming: geen onzorgvuldig onderzoek en Noordkaap heeft zich niet voor karretje concurrent laten spannen. Ernstige misstanden; voldoende steun in feitenmateriaal. Reputatieverlies uitvaartonderneming is voorzienbaar gevolg van eigen handelen. Voldoende gelegenheid tot geven weerwoord.

 

PUBLICATIE

 

Noordkaap heeft in maart 2019 een uitzending gemaakt over misstanden bij uitvaartonderneming Moer Uitvaartzorg, gevoerd door [V] en haar echtgenoot, om op 13 oktober 2019 uit te zenden. Voorbeelden van de aangehaalde misstanden zijn het ongekoeld bewaren van een lichaam in het schuurtje bij het privéhuis van de echtgenoot van [V] en het verwisselen van dure kisten en dure onderdelen voor goedkopere voordat ze de crematieoven ingaan. Volgens eiseres is de uitzending onrechmatig.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de uitzending niet onrechtmatig is. Er is geen sprake van een onzorgvuldig onderzoek en Noordkaap heeft zich in tegenstelling tot wat eiseres heeft gesteld niet voor het karretje van een concurrent van eiseres laten spannen. Ook is sprake van ernstige misstanden en voldoende steun in het feitenmateriaal en is het reputatieverlies van de uitvaartonderneming een voorzienbaar gevolg van het eigen handelen van in ieder geval het handelen van de echtgenoot van [V], die er redelijkerwijs niet van kon uitgaan dat zijn praktijken acceptabel zijn. Voorts wordt overwogen dat er voldoende gelegenheid tot het geven van weerwoord is geboden.

 

IEPT20191011, Rb Amsterdam, Noordkaap

 

(kopie origineel vonnis)