Geen verbod op executie van vonnis over inbreuk op octrooi voor kleurinjectie planten

Print this page 13-11-2019
IEPT20191011, Rb Den Haag, VG Colours v HE Licenties

Geen verbod op executie van vonnis (IEPT20190619) over inbreuk op octrooi voor kleurinjectie planten: procesrechtelijke beslissing om aantal verweren als te laat gevoerd aan te merken is geen klaarblijkelijke misslag, stelling dat rechtbank wel gevoerde inbreukverweren buiten beschouwing heeft gelaten op zijn minst voor discussie vatbaar, twijfel of orchideeën die worden gekleurd middels snee in buitenste oppervlak steel inbreuk opleveren geen reden voor executieverbod nu VG Colours deze manier niet meer gebruikt, voorshands aangenomen dat de orchideeën die zijn gekleurd door injectie in de voet van de steel als inbreukmakend moeten worden beschouwd, niet in te zien waarom leggen derdenbeslagen en aanzeggen dwangsommen als buitenproportioneel  moet worden aangemerkt. Geen verbod op uitlatingen aan derden inhoudende dat VG Colours inbreuk maakt op octrooi: sommatie of andere waarschuwing teneinde IE-inbreuk tegen te gaan - ook indien gericht aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker - in beginsel niet onrechtmatig, onvoldoende gemotiveerd waarom tegen beter weten in is gehandhaafd. 

 

EXECUTIEGESCHIL

 

Executiegeschil. HE Licenties maakt onderdeel uit van de Hanson groep en houdt zich bezig met het beheren van octrooirechten in de sierplantenindustrie, onder meer door het verstrekken van (sub)licenties voor de productie van gekleurde orchideeën. VG Colours is een onderneming die zich (onder meer) bezig houdt met het kunstmatig (doen) kleuren van (oorspronkelijk) witte orchideeën. Volgens HE Licenties maakt VG Colours inbreuk op haar octrooien. In (IEPT20190619) heeft de rechtbank geoordeeld dat VG Colours inbreuk maakt op NL 904 door in Nederland orchideeën te verhandelen die voldoen aan conclusies 11-13 en 15. Het door VG Colours gevorderde executieverbod wordt afgewezen.

 

De procesrechtelijke beslissing om een aantal verweren als te laat gevoerd aan te merken is geen klaarblijkelijke misslag en de stelling dat de rechtbank wel gevoerde inbreukverweren buiten beschouwing heeft gelaten is op zijn minst voor discussie vatbaar, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

De twijfel of orchideeën die worden gekleurd middels een snee in het buitenste oppervlak van de steel een inbreuk opleveren is geen reden voor het toewijzen van het executieverbod nu VG Colours deze manier van kleuren niet meer gebruikt. Aangenomen wordt dat de orchideeën die zijn gekleurd door injectie in de voet van de steel als inbreukmakend moeten worden beschouwd.

 

Ook valt volgens de voorzieningenrechter niet in te zien waarom het doen leggen van derdenbeslagen en het aanzeggen van dwangsommen als buitenproportioneel  moet worden aangemerkt.

 

Tot slot wordt het verbod op het doen van uitlatingen aan derden inhoudende dat VG Colours inbreuk maakt op octrooi afgewezen. Een sommatie of andere waarschuwing teneinde IE-inbreuk tegen te gaan is - ook indien gericht aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker - in beginsel niet onrechtmatig, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Er is onvoldoende gemotiveerd waarom tegen beter weten in zou zijn gehandhaafd.

 

IEPT20191011, Rb Den Haag, VG Colours v HE Licenties

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:11479