Licentienemer Cardiac Output niet ontvankelijk in vorderen auteursrechtinbreuk en schadevergoeding wegens plaatsen foto op Instagram

11-11-2019 Print this page
IEPT20191016, Rb Den Haag, Cardiac Output

Licentienemer Cardiac Output niet ontvankelijk in vorderen auteursrechtinbreuk en schadevergoeding wegens plaatsen foto op Instagram: niet van fotograaf bedongen dat zij van inbreukmaker schadevergoeding kan vorderen.

 

AUTEURSRECHT - IE-GOEDERENRECHT - PROCESRECHT

 

Cardiac Output heeft voor een dansproject een fotograaf ingeschakeld om beelden te maken en deze te bewerken. In de overeenkomst tussen Cardiac Output en de fotograaf is de volgende bepaling opgenomen: “Stichting Cardiac Output krijgt de exclusieve licentie voor gebruik, uitgifte, kopieer rechten en beheer rechten. Deze exclusieve licentie wordt met deze overeenkomst uitdrukkelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever overgedragen. Het auteursrecht blijft bij opdrachtnemer. Gebruik van de foto’s door opdrachtnemer of door derden kan alleen na (schriftelijke) instemming door Stichting Cardiac Output”.

 

Met instemming van Cardiac Output heeft de fotograaf één van de foto’s op zijn Instagram-account geplaatst. Gedaagden hebben vervolgens deze foto gerepost op hun Instagram-account. Cardiac Output stelt dat gedaagden daarmee inbreuk hebben gemaakt op haar exclusieve licentie, waardoor zij schade heeft geleden van 4 x € 280.

 

Gedaagden stellen dat Cardiac Output niet bevoegd is om zelfstandig op te treden tegen een vermeende auteursrechtinbreuk, omdat de overeenkomst met de fotograaf haar die bevoegdheid niet verleent, en Cardiac Output daarom niet-ontvankelijk is in haar vordering. Dit beroep slaagt.

 

Artikel 2 lid 2 Auteurswet bepaalt dat bij de levering van het auteursrecht voor gehele of gedeeltelijke overdracht een akte vereist is. Die overdracht omvat alleen die bevoegdheden waarvan dit in de akte is vermeld of uit de aard of strekking van de titel noodzakelijk voortvloeit. Art. 27a lid 2 Auteurswet bepaalt dat de vordering tot schadevergoeding wegens inbreuk op een auteursrecht slechts kan worden ingesteld door een licentienemer als hij de bevoegdheid daartoe van de maker heeft bedongen. Cardiac Output heeft niet van de fotograaf bedongen dat zij van een inbreukmaker schadevergoeding kan vorderen.

 

Gelet op het bovenstaande, komt Cardiac Output deze bevoegdheid dus niet toe waardoor de kantonrechter haar niet-ontvankelijk verklaart. Bovendien dient zij ex artikel 1019h Rv de proceskosten van gedaagden te betalen. Die kosten worden begroot op € 5.472 in plaats van het gevorderde bedrag van € 9.770.

 

IEPT20191016, Rb Den Haag, Cardiac Output

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:10905