Appellant heeft geen recht (meer) op co-producer en ‘in association with’ credits

Print this page 11-11-2019
IEPT20191017, Hof Den Haag, Credits filmproducer

Afgesproken dat appellant de co-producer en ‘in association with’ credits alleen krijgt indien hij in totaal € 2.000 inlegt: inleg niet betaald en jarenlang geweigerd, inleg niet meer nodig. Geen spoedeisend belang bij vorderingen inzake winstverdeling voorafgaande aan promotie, distributie en vertoning van de film: daadwerkelijke winstverdeling vindt pas plaats als er winst is, onvoldoende duidelijk tot welk eindresultaat onderhandelingen zouden leiden.

 

NABURIGE RECHTENIE-VERBINTENISSENRECHTPROCESRECHT

 

Hoger beroep  in kort geding. Geïntimeerde is initiatiefnemer van de film [naam film]. Geïntimeerde en appellant hebben afgesproken dat appellant zou helpen bij de productie. Tijdens de samenwerking is de verstandhouding tussen partijen verslechterd. Partijen hebben gesproken en gemaild over de vraag of appellant de co-producer en ‘in association with’ credits krijgt en over het terugtrekken van appellant van de productie. Appellant vordert nu een gebod dat hij deze credits krijgt. In eerste aanleg zijn de vorderingen afgewezen. Het vonnis wordt bekrachtigd.

 

Het hof oordeelt dat is afgesproken dat appellant de credits alleen krijgt indien hij in totaal € 2.000 inlegt. Hij kan echter geen aanspraak meer maken op de credits, aangezien de inleg niet is betaald en jarenlang is geweigerd, waardoor de inleg niet meer nodig is door het tijdsverloop. Appellant heeft verder geen spoedeisend belang bij zijn vorderingen inzake de winstverdeling voorafgaande aan de promotie, distributie en vertoning van de film. De daadwerkelijke winstverdeling vindt pas plaats als er winst is en het is onvoldoende duidelijk tot welk eindresultaat de onderhandelingen zouden leiden.  

 

IEPT20191017, Hof Den Haag, Credits filmproducer

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:2750