Stichting in de nesten na verspreiden door vrijwilliger gemaakte vogelfoto’s

24-10-2019 Print this page
IEPT20191022, Hof Den Haag, Vogelfotos
(Met dank aan Simon van Zijll en Khadija Agha, FORSYTE ADVOCATEN)

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht vrijwilliger door zijn foto’s op dvd te plaatsten, onder 52 vrijwilligers te verspreiden en openbaar te maken in een informatiecentrum: onderwijsexceptie niet van toepassing. Inbreuk op persoonlijkheidsrecht door op dvd “© [initialen samensteller dvd]” te vermelden. Schadevergoeding begroot op € 3.025 in plaats van gevorderd bedrag van € 12.000 : schade toe te rekenen aan Stichting nu het geringe moeite had gekost om aanname dat eiser geen bezwaar zou hebben tegen het gebruik te verifiëren, in eerste aanleg gehanteerde redenering dat geen sprake is van schade omdat Stichting nooit vergoeding zou hebben betaald strookt niet met objectieve schadebegroting forfaitaire vergoeding, wel aannemelijk dat vrijwilliger toestemming zou hebben verleend tegen veel lagere vergoeding dan de door hem in rechte gevraagde vergoeding van € 100 per foto.

 

AUTEURSRECHT - SCHADE

 

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard houdt zich bezig met het onderhoud van een aantal natuurgebieden rond Zwijndrecht. De stichting draait volledig op vrijwilligers. Eiser was lid van de vogelwerkgroep van de stichting. In 2012 heeft een andere vrijwilliger een dvd gemaakt waarop ruim 100 foto’s van eiser stonden, die afkomstig waren van de website van de vogelwerkgroep. Op de nieuwjaarsreceptie zijn 52 kopieën van deze dvd als presentje uitgedeeld aan vrijwilligers van de stichting. De dvd is verder gedurende twee jaar afgespeeld in het informatiecentrum van de stichting. Eiser stelt dat sprake is van inbreuk op zijn auteursrecht en vordert een schadevergoeding  van € 12.000. De kantonrechter van de rechtbank den haag oordeelde dat weliswaar sprake was van inbreuk, maar wees de gevorderde schadevergoeding af en veroordeelde eiser in de proceskosten. Dit omdat niet aannemelijk zou zijn dat de stichting of de vrijwilligers voor het gebruik van de foto’s zouden hebben betaald, waardoor geen sprake is van schade. Het hof oordeelt anders.

 

Het hof komt net als de kantonrechter tot het oordeel dat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van eiser. De foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd, en het beroep van de stichting op de onderwijsexceptie wordt afgewezen. Daarnaast is volgens het hof sprake van inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van eiser door op de dvd “© [initialen samensteller dvd]” te vermelden.

 

Anders dan de rechtbank, komt het hof wel tot een schadevergoeding. Het basiselement voor de berekening van de forfaitaire vergoeding is volgens het hof het bedrag aan royalty's dat verschuldigd was geweest als de inbreukmaker toestemming voor gebruik van het recht zou hebben gevraagd. Het verweer dat de Stichting nooit een vergoeding zouden hebben betaald, strookt volgens het hof niet met deze objectieve schadebegroting. Het hof komt echter wel op een lager bedrag uit dan het door eiser gevorderde bedrag dat hij had gebaseerd op basis van een vergoeding van € 100 per foto. Hierbij speelt mee dat de stichting een non profit-organisatie is waarvan ook eiser deel uitmaakte, en dat eiser de foto's eerder gratis ter beschikking had gesteld aan de website van de tot de stichting behorende vogelwerkgroep. Het hof komt uiteindelijk uit op een vergoeding van ruim € 3.000.  

 

IEPT20191022, Hof Den Haag, Vogelfotos

 

(kopie originele arrest)