Uitlatingen op zwarte lijst artsen en zwarte lijst rechters over officier van justitie onrechtmatig

Print this page 08-11-2019
IEPT20191025, Rb Midden-Nederland, OM v SIN-NL

Uitlatingen over officier van justitie in strafzaak waarin [gedaagde sub 1] werd vervolgd voor o.a. belediging van een neuroloog onrechtmatig: geen steun in feitenmateriaal, geen misstand en een officier van justitie kan zich minder makkelijk verweren. Uitlatingen over echtgenoot officier van justitie onrechtmatig: geen duidelijke aanleiding om specifiek over hem te berichten. Inbreuk op portretrecht officier van justitie: geen toestemming voor plaatsen portret. Publicaties in strijd met AVG: niet weersproken.

 

PUBLICATIE - PORTRETRECHT - PRIVACY

 

SIN-NL is een stichting die zich inzet om de positie van slachtoffers van medische fouten of hun nabestaanden en de patiëntveiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. [gedaagde sub 1] is voorzitter van SIN-NL. SIN-NL publiceert op het internet een “zwarte lijst artsen” en een “zwarte lijst rechters”. Op deze zwarte lijsten staan namen van artsen, rechters en andere personen en organisaties binnen de gezondheidszorg en de overheid die volgens SIN-NL tuchtrechtelijk, strafrechtelijk of anderszins verwijtbaar handelen. [A] is als officier van justitie in een strafzaak waarin [gedaagde sub 1] werd vervolgd voor smaad, laster en/of belediging van een neuroloog opgetreden. Als gevolg hiervan is [A] op de websites geplaatst. Volgens het OM is sprake van onder meer onrechtmatige uitingen. De vorderingen worden toegewezen, aangezien de uitingen geen steun vinden in het feitenmateriaal, geen sprake is van een misstand en een officier van justitie zich minder makkelijk kan verweren. Ook de uitlatingen over de echtgenoot van [A] zijn onrechtmatig. Voorts wordt geoordeeld dat sprake is van inbreuk op het portretrecht van [A], omdat geen toestemming is gegeven voor het plaatsen van het portret. De publicaties worden voorts in strijd met de AVG geacht.

 

IEPT20191025, Rb Midden-Nederland, OM v SIN-NL

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:4954