Gelegenheid om tegenbewijs te leveren van verantwoordelijkheid voor aanbieden IPTV pakketten

Print this page 31-01-2020
IEPT20191029, Rb Gelderland, Brein

Voorshands bewezen dat verweerder betrokken is geweest bij aanbieden IPTV pakketten, gelegenheid voor tegenbewijs. Voorshands niet vast komen te staan dat inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht van in dagvaarding genoemde auteursrechthebbenden en dat rechten van de uitvoerend kunstenaar, de fonogrammenproducent en de filmproducent aan door Brein c.s. aangeduide rechthebbenden zijn overgedragen. Met aanbieden IPTV pakketten sprake van inbreuk op naburige rechten eisers sub 2 – 4: niet weersproken dat de IPTV pakketten toegang geven tot de programma’s zoals die door de omroeporganisaties zijn uitgezonden.

 

AUTEURSRECHT

 

Volgens Brein en een aantal omroepen maakt verweerder inbreuk op onder meer auteursrechten van eisers door IPTV pakketten aan te bieden en te verkopen onder de namen HIPTV en Atom TV. De rechtbank oordeelt dat voorshands bewezen is dat verweerder betrokken is geweest bij het aanbieden van IPTV pakketten, maar dat hij de gelegenheid krijgt om tegenbewijs te leveren. Voorshands is niet vast komen te staan dat sprake is van auteursrechtinbreuk, maar wel van inbreuk op naburige rechten van eisers sub 2 – 4. De zaak wordt aangehouden om verweerder in de gelegenheid te stellen om tegenbewijs te leveren.

 

IEPT20191029, Rb Gelderland, Brein

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:6195