Auteursrechtinbreuk door uploaden films en series naar Usenet en Bittorrent en beheer filesharingwebsites

Print this page 29-11-2019
IEPT20191108, Rb Midden-Nederland, Brein

Brein ontvankelijk op grond van artikel 3:305a Bw: gedaagde niet gevolgd in verweer dat Brein niet werkelijk heeft gezocht om gevorderde door voeren van overleg te bereiken. Beroep op verjaring auteursrecht (artikel 37 en 38 Aw) faalt. Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op auteursrechten aangeslotenen Brein: in periode 2013-2018 zonder toestemming auteursrechthebbenden op grote schaal films en televisieseries aan derden beschikbaar gesteld en gedaagde was beheerder filesharingwebsites. Gedaagde moet informatie over inbreuk verstrekken aan Brein, incl. wachtwoorden versleutelde geüploade bestanden.

 

PROCESRECHTAUTEURSRECHT

 

Gedaagde was enige tijd beheerder van de Usenet-website Place2home.net en de filesharing-website Place2home.org. Hij heeft ook vanaf 2013 films en series geüpload bij deze websites. Brein vordert onder meer een inbreuk verbod op het auteursrecht van de bij Brein aangesloten rechthebbenden.

 

De rechtbank oordeelt allereerst dat Brein ontvankelijk is op grond van artikel 3:305a BW. Gedaagde wordt niet gevolgd in zijn verweer dat Brein niet werkelijk heeft gezocht om het gevorderde door het voeren van overleg te bereiken. Het beroep van gedaagde op verjaring van het auteursrecht (artikel 37 en 38 Aw) faalt. Uit de door Brein overgelegde producties blijkt dat voor alle genoemde films en series geldt dat deze recenter zijn dan de verjaringstermijnen van het auteursrecht. De rechtbank oordeelt dat sprake is van inbreuk doordat gedaagde in de periode 2013-2018 op grote schaal zonder toestemming van de auteursrechthebbenden films en televisieseries aan derden beschikbaar heeft gesteld. Gedaagde wordt daarom onder meer veroordeeld om de auteursrechtinbreuk te staken. Ook wordt hij veroordeeld om informatie over de inbreuk te verstrekken, incl. wachtwoorden van versleutelde geüploade bestanden. Ook moet hij de proceskosten van Brein betalen van in totaal € 13.036,44.

 

IEPT20191108, Rb Midden-Nederland, Brein

 

(kopie originele vonnis)