Google dient negatieve recensies over kleermakerij te verwijderen en NAW-gegevens plaatser(s) te verstrekken

Print this page 14-11-2019
IEPT20191111, Rb Amsterdam, Kleermakerij v Google
(Met dank aan Paul Tjiam en Lotte van Schuylenburch, Simmons & Simmons LLP)

Google dient negatieve recensies over kleermakerij te verwijderen en NAW-gegevens plaatser(s) te verstrekken:  aannemelijk dat recensies door een en dezelfde persoon of groep van personen zijn geplaatst en geen werkelijke gebeurtenissen beschrijven, reëel belang bij verkrijging gegevens, geen minder ingrijpende mogelijkheid om de gegevens te achterhalen, belang bij verkrijging prevaleert boven belang recensent en Google, bescherming eer en goede naam van kleermakerij weegt zwaarder dan vrijheid Google-gebruikers om valse recensies te plaatsen en van publiek om die recensies te kunnen ontvangen.

 

PUBLICATIE - PRIVACY

 

Geschil omtrent tien negatieve recensies over een kleermakerij op Google. Ten tijde van de zitting had Google vijf recensies reeds verwijderd.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat de zeer specifieke combinatie van gegevens in de recensies en het patroon van plaatsing het vermoeden rechtvaardigen dat de recensies afkomstig zijn van dezelfde persoon of personen en geen werkelijke gebeurtenissen beschrijven. Een dergelijke handelwijze is onrechtmatig tegenover de kleermakerij.

 

Nu de kleermakerij een reëel belang heeft bij verkrijging van de NAW-gegevens van de plaatser(s), er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen en het belang bij verkrijging prevaleert boven het belang van de recensent(en) bij anonimiteit en het belang van Google om niet tegen haar wil de identiteit van een gebruiker van haar platform kenbaar te maken, wordt de gevorderde afgifte toegewezen. De gestelde vrees voor een chilling effect op het plaatsen van kritische recensies is niet voldoende aannemelijk gemaakt, nu het niet de kritische inhoud van de recensies, maar het vermoeden dat deze vals zijn is dat de bevelen rechtvaardigt.   

 

De vijf resterende recensies dienen ook te worden verwijderd. Ook hier weegt de bescherming van de eer en goede naam van de kleermakerij zwaarder dan de vrijheid van Google-gebruikers om valse recensies te plaatsen, en van het internetpubliek om die recensies te kunnen ontvangen.

 

IEPT20191111, Rb Amsterdam, Kleermakerij v Google

 

(kopie originele vonnis)