Artikelen over omkoping journalisten onrechtmatig

Print this page 06-12-2019
IEPT20191113, Gerecht Curacao, Uitgeverij Amigoe

Artikel 16 september 2019 waarin ten onrechte zou worden gesteld dat overeenkomst is gesloten niet onrechtmatig: bezwaren vallen weg tegen belang Amigoe om verslag te kunnen doen van als misstand beschouwde inhuren door overheden van journalisten als voorlichters. Artikelen 17, 18 en 19 september, waarin wordt gesteld dat eiser zich als journalist heeft laten betalen om voor Bestuurscollege welgevallige artikelen te publiceren onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd, facturen adviesbureau eiser aan openbaar lichaam onvoldoende feitelijke basis voor beschuldigingen.

 

PUBLICATIE

 

Kort geding. Eiser is bestuurder van een adviesbureau en van het Pensioenfonds Caribisch Nederland. Daarnaast schrijft hij journalistieke bijdragen voor de websites www.bonaire.nu en www.bes-reporter.com. Amigoe is uitgever van de krant Amigoe. Op de voorpagina van de Amigoe van 16 september 2019 is een artikel gepubliceerd naar aanleiding van het besluit van het Bestuurscollege van Bonaire van eind augustus 2019 tot het tijdelijk inhuren van een andere journalist en eiser voor de ondersteuning bij ‘haar communicatiebeleid inzake bestuurlijke aangelegenheden’. Daarna zijn er op 17, 18 en 19 september artikelen verschenen met koppen als ‘[naam andere journalist] & [eiser] - Ophef op Bonaire en in Den Haag over omkoping journalisten’ en ‘Website neemt omgekochte journalisten in bescherming’. Eiser vordert een rectificatie.

 

Het Gerecht oordeelt dat het artikel van 16 september niet onrechtmatig is, maar de overige artikelen wel. Tegenover de ontkenning van eiser heeft Amigoe niets aangevoerd waarmee de beschuldiging in die artikelen kan worden gestaafd. De stelling ter zitting dat dat met een aantal facturen van het adviesbureau van eiser aan het openbaar lichaam kan worden onderbouwd wordt niet gevolgd. Het verband tussen die facturen en de inhoud van de journalistieke stukken van eiser, voorzover aanwezig, is van geheel andere orde dan het verband tussen beloning en publicatie bij het aanvaarden van (directe) betaling voor het publiceren van ingefluisterde journalistieke berichtgeving waarvan volgens de artikelen sprake was. De ter zitting door Amigoe gegeven onderbouwing en nuancering ontbreekt in de artikelen die eiser rechtgezet wenst te zien. Was die context wel gegeven, dan hadden de beschuldigingen van jarenlange ‘omkoping’ in een ander (het juiste) licht gestaan en had de lezer zich met eiser kunnen afvragen in hoeverre nevenwerkzaamheden van journalisten en advertenties in kranten daadwerkelijk afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van berichtgeving.

 

IEPT20191113, Gerecht Curacao, Uitgeverij Amigoe

 

ECLI:NL:OGEAC:2019:254