Geen inbreuk intellectuele eigendomsrechten door concurrerende gereedschapsset

Print this page 14-11-2019
IEPT20191113, Rb Den Haag, Vibropac v Hubitools
(Met dank aan Robbert Sjoerdsma, Holla Advocaten)

Rechtbank bevoegd: 25 lid 1 Brussel I bis-Vo en verknochtheid met het beroep op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Voor slaafse nabootsing, auteursrecht en modelrecht bevoegdheid beperkt tot Nederland. Vibropac ontvankelijk: Geen onduidelijkheid over gedagvaarde rechtspersoon. Geen auteursrecht op gereedsschapsset of de losse onderdelen daarvan: met de selectie van deze gereedschappen in een set wordt een technisch effect beoogd. De vormen van de losse onderdelen zijn ontstaan uit technische of banale keuzes en kunnen niet beschermd worden. Geen bescherming door Gemeenschapsmodellenverordening voor gereedschapsset: niet nieuw en technisch bepaald. Beroep slaafse nabootsing verworpen: Gegeven de technische functie van de kenmerken van de gereedschapsset kon Hubitools niet afwijken zonder aan deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen. Beroep ongeoorloofde mededinging slaagt niet: Vibropac onduidelijk over welke bedrijfsvertrouwelijke informatie Hubitools daarbij zou hebben gebruikt. Vorderingen niet toewijsbaar op grond van niet-nakoming van de distributie-overeenkomst: Vibropac onvoldoende gesteld welke geheime informatie door Hubitools openbaar is gemaakt en Vibropac onvoldoende duidelijk gemaakt waarom Hubitools in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid heeft gehandeld door een concurrerend product te verhandelen.

 

AUTEURSRECHTMODELRECHTSLAAFSE NABOOTSING

 

In de periode van maart 2007 tot maart 2014 was Hubitools exclusief distribiteur van Vibropac-producten in Europa met uitzondering van Nederland en Duitsland. In het kader van de samenwerking hebben partijen een distributie-overeenkomst gesloten. 
Vibropac heeft in 2011 een gereedschapsset ontwikkeld die dient voor het reinigen en nabewerken van verstuiverboringen (bevinden zich in de cilinderkop van een dieselmotor). De gereedschapsset van Vibropac wordt sinds januari 2012 verhandeld in twee aparte rode doosjes. De reinigingset en de nabewerkingsset worden samen de gereedschapsset genoemd.

 

Gereerdschapsset Vibropac

 

Vibropac heeft speciaal voor deze set een deel van de gereedschappen ontworpen en laten vervaardigen: een afdichtplug, een pen met opzetstuk, een penverlenger en een passend stukje schuurpapier.

 

Na het beëindigen van de distributieovereenkomst verkoopt Hubitools sinds 2014 deze gereedschapsset voor het schuren van verstuiverboringen.

 

De Hubitools-set

 

Volgens Vibropac maakt Hubitools inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten op haar set.
Vibropac legt aan vorderingen ten grondslag dat haar gereedschapsset in zijn geheel en de afzonderlijke onderdelen die Vibropac heeft ontworpen, auteursrechtelijk beschermde werken zijn en daarnaast zijn beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Door een identieke gereedschapsset op de markt te brengen maakt Hubitools inbreuk op de auteurs-en modelrechten van Vibropac, is er sprake van slaafse nabootsing en heeft Hubitools geprofiteerd van het bedrijfsdebiet van Vibropac.

 

De selectie en combineren van gereedschappen is, anders dan eiser betoogt, geen eigen intellectuele schepping geweest, zodat er geen auteursrecht rust op de gereedschapsset in zijn geheel. Met de selectie van deze gereedschappen in een set wordt een technisch effect beoogd, namelijk het bij elkaar brengen van de gereedschappen die een automonteur nodig heeft om verstuiverboringen optimaal te schuren en te reinigen. Welke vrije, creatieve keuzes de maker bij het combineren van deze gereedschappen heeft gemaakt, valt niet in te zien.

 

Ook de afzonderlijke onderdelen zijn geen auteursrechtelijke werken. De vormen zijn volledig door technische keuzes bepaald en waar de keuzes niet door de techniek zijn bepaald, zijn ze dermate banaal dat ze niet kunnen leiden tot auteursrechtelijke bescherming. 
De gereedschapsset komt ook niet in aanmerking voor bescherming door de Gemeenschapsmodellenverordening. Een deel van de gereedschappen in de set was al bekend bij het publiek zodat die gereedschappen in ieder geval niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat ze niet nieuw waren. Uit hetgeen is overwogen ten aanzien van het auteursrecht kwam al naar voren dat de modellen grotendeels door technische/functionele vormgevingskeuzes zijn bepaald. Dat er ook enkele andere technische manieren zijn om tot hetzelfde resultaat te komen en er op detailniveau gevarieerd kon worden is onvoldoende om de gekozen vormgeving een eigen karakter toe te dichten. Waar de ontwerper wel meer keuzevrijheid had, zijn die keuzes zo banaal dat dat onvoldoende is om het model een eigen karakter te geven.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:11957