Inbreukverbod afgewezen door gebrek aan serieuze dreiging van inbreuk

Print this page 19-02-2020
IEPT20191205, Rb Rotterdam, Luxury Bedding v Sefa

Geen inbreukverbod wegens gebruik foto’s Luxury Bedding op Facebookpagina Sefa door gebrek aan serieuze dreiging van inbreuk: gestelde mondelinge toestemming voor gebruik foto’s Luxury Bedding op Facebookpagina Sefa niet zonder meer onaannemelijk,  foto’s direct na ontvangst sommatie verwijderd en door Sefa ter zitting toegezegd dat geen foto’s Luxury Bedding meer op Facebookpagina zullen worden geplaatst.

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Luxury Bedding en Sefa handelen allebei in bedden. Luxury Bedding verkoopt bedden/matrassen van het merk Serta. Luxury Bedding heeft een fotograaf opdracht gegeven om foto’s te maken van deze bedden/matrassen, ten behoeve van de verkoop. De fotograaf heeft het op de foto’s rustende auteursrecht aan Luxury Bedding overgedragen. Sefa heeft twee van deze foto’s op haar openbare Facebook-pagina geplaatst. Volgens Luxury Bedding heeft Sefa hiermee inbreuk gemaakt op haar auteursrecht. Na de sommatiebrief van Luxury Bedding zijn de foto’s verwijderd van de Facebookpagina. De bijgevoegde onthoudingsverklaring is echter niet ondertekend. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

 

Er wordt geen inbreukverbod opgelegd, omdat geen sprake is van een concrete dreiging van inbreuk. Sefa heeft gesteld dat zij mondelinge toestemming heeft gekregen voor het gebruik van de foto’s. Luxury Bedding weerspreekt dit. Het is daarom aan Sefa om dat te bewijzen. In deze procedure is echter volgens de voorzieningenrechter vanwege het karakter van een kort geding  geen plaats voor bewijslevering. Dat Sefa mondeling toestemming heeft verkregen acht de voorzieningenrechter, gelet op wat Sefa met betrekking tot de feitelijke gang van zaken concreet heeft aangevoerd, niet onaannemelijk. Kort gezegd heeft Sefa aangevoerd dat zij toestemming van een vertegenwoordiger van Luxury Bedding heeft gekregen om foto’s te maken van de betrokken bedden/matrassen en dat de vertegenwoordiger vervolgens aangaf dat Sefa beter gebruik kon maken van de  op internet gepubliceerde foto’s van de bedden/matrassen. De door Sefa zelf gemaakte foto’s zijn tijdens de mondelinge behandeling getoond. Voorts wordt overwogen dat de foto’s direct na ontvangst van de sommatie zijn verwijderd en dat door Sefa ter zitting is toegezegd dat geen foto’s Luxury Bedding meer op haar Facebookpagina worden geplaatst.

 

IEPT20191205, Rb Rotterdam, Luxury Bedding v Sefa

 

ECLI:NL:RBROT:2019