Curator die hoger beroep bestuurder Fresh FM heeft overgenomen krijgt gelegenheid tot nemen memorie van grieven

Print this page 17-03-2020
IEPT20191210, Hof Amsterdam, Scoezh v Buma

Curator [X] die hoger beroep heeft overgenomen krijgt volgens regels van procesrecht gelegenheid om gronden voor hoger beroep in een memorie van grieven naar voren te brengen: geen redenen aangevoerd om wegens ontbreken belang bij curator of andere zwaarwegende reden af te wijken van regels van procesrecht.

 

PROCESRECHT

 

Vervolg op het arrest van het hof Amsterdam van 30 juli 2019 (IEPT20190730), waarin de incidentele vordering van de curator van [X ] tot het verkrijgen van een voorlopig oordeel in kort geding werden afgewezen. Het hof overwoog vervolgens dat de zaak in beginsel naar de rol moet worden verwezen voor memorie van antwoord in de hoofdzaak, maar dat gelet op het inmiddels uitgesproken faillissement en de omstandigheid dat de curator de zaak heeft overgenomen het hof het, uit proceseconomische overwegingen, dienstig acht dat alle partijen zich bij gelijktijdige akte uitlaten over de consequenties die in deze zaak aan het bepaalde in artikel 611e (2) Rv dienen te worden verbonden en over de vraag in hoeverre, gelet op het faillissement, beslissingen over de gelegde beslagen nog noodzakelijk zijn. Partijen hebben zich uitgelaten over de consequenties van artikel 611e (2) Rv. Nu [X] in hoger beroep is gekomen dient de curator, die de procedure in hoger beroep heeft overgenomen, volgens de regels van het procesrecht de gelegenheid te krijgen de gronden voor het hoger beroep in een memorie van grieven naar voren te brengen. Buma heeft geen redenen aangevoerd die ertoe nopen om in dit opzicht, wegens het bij de curator ontbreken van enig in rechte te respecteren belang of een zwaarwegende reden die anderszins voortvloeit uit de eisen van een goede procesorde, af te wijken van de bedoelde regels.

 

IEPT20191210, Hof Amsterdam, Scoezh v Buma

 

ECLI:NL:GHAMS:2019:4408