Xiaomi-telefoons maken geen inbreuk op octrooi voor "space-filling miniature antennas"

Print this page 03-02-2020
IEPT20191210, Rb Den Haag, Fractus v Xiaomi

Vzgr grensoverschrijdend bevoegd ten aanzien van vorderingen jegens in Nederland gevestigde gedaagden op grond van artikel 4 Brussel I bis-Vo en artikel 80(2) onder a ROW. Vzgr jegens Chinese gedaagden bevoegd op grond van artikel 6 aanhef en onder sub e Rv m.b.t. vorderingen die zien op Nederland. Vzgr op grond van artikel 7(1) Rv bevoegd jegens Chinese gedaagden en Xiaomi Technology, Stern Telecom en Volks en Ingram Europe ten aanzien van gestelde inbreuken in Duitsland, Spanje en Frankrijk: nauwe band feitelijk en rechtens doordat deze gedaagden één leverantieketen vormen voor de Xiaomi-telefoons. Fractus heeft spoedeisend belang  bij vorderingen: dagvaarding binnen zes maanden nadat met launch event duidelijk was geworden dat Xiaomi groep en distributeurs dreigden inbreuk te gaan maken op octrooi in Nederland. In geschil of Xiaomi-telefoons voldoen aan kenmerk 1.6 (“closed loop”), welke vraag samenhangt met uitleg kenmerk 1.2. Kenmerk 1.2 “de vorm van de stralingsarm” moet worden uitgelegd als de driedimensionale vorm van de stralingsarm en niet de omtrek van een oppervlak van de stralingsarm. Xiaomi-telefoons voldoen niet aan kenmerk 1.6  “closed loop”.

 

PROCESRECHTOCTROOIRECHT

 

Kort geding. Fractus is in 1999 opgericht om telecommunicatieantennes te onderzoeken, te ontwikkelen en commercieel te exploiteren die zijn geïnspireerd op fractale geometrie, met als doel om multiband- en/of kleinere antennes te ontwikkelen zonder dat efficiëntieverlies plaatsvindt. Zij is houdster van octrooi EP 083 voor “space-filling miniature antennas”. Volgens Fractus maakt Xiaomi met een aantal mobiele telefoons inbreuk op het octrooi. De vorderingen worden afgewezen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat geen sprake is van inbreuk op het octrooi. Tussen partijen is in geschil of de Xiaomi-telefoons voldoen aan kenmerk 1.6 van het octrooi, de “closed loop”. Of dit het geval is hangt samen met de uitleg van kenmerk 1.2 “de vorm van de stralingsarm”. Volgens Xiaomi kan dit kenmerk niet worden uitgelegd als de vorm van de omtrek van de stralingsarm. Met een “radiating arm shaped as a space filling curve” in de zin van het Octrooi is de driedimensionale vorm van de stralingsarm zelf bedoeld, niet de omtrek van de arm, aldus Xiaomi. De voorzieningenrechter overweegt dat de vakman conclusiekenmerk 1.2 op basis van de beschrijving en tekeningen in het Octrooi en zijn algemene vakkennis, naar voorlopig oordeel uitleggen in de zin dat met ‘de vorm van de stralingsarm’ wordt bedoeld de driedimensionale vorm van de stralingsarm, niet de vorm van de omtrek van een oppervlak van de stralingsarm. De Xiaomi-telefoons voldoen daarom niet aan kenmerk 1.6, waardoor geen sprake is van inbreuk op het octrooi.

 

IEPT20191210, Rb Den Haag, Fractus v Xiaomi

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:13184