Artikelen over vermeende geweldsincidenten gepleegd door de korpschef van de politie Curaçao onrechtmatig

Print this page 04-05-2020
IEPT20191211, Gerecht Curacao, Uitgeverij Amigoe

Artikelen over vermeende geweldsincidenten gepleegd door de korpschef van de politie Curaçao onrechtmatig: betrokkenheid korpschef niet vastgesteld, berichten op onderdelen feitelijk onjuist, gedaagde presenteert zich als een serieus nieuwsmedium waardoor de lezer het artikel voor betrouwbaar zal houden, geen hoor en wederhoor toegepast, gewraakte berichten in ernstige mate schadelijk voor de reputatie van de korpschef.

 

PUBLICATIE

 

De artikelen van het dagblad Amigoe waarin de korpschef van de politie Curacao wordt beticht van het plegen van geweldsincidenten zijn onrechtmatig, zo oordeelt het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.

 

Het Gerecht overweegt dat de betrokkenheid van de korpschef niet is  vastgesteld en dat de berichten op onderdelen feitelijk onjuist zijn. Amigoe presenteert zich als een serieus nieuwsmedium waardoor de lezer het artikel voor betrouwbaar zal houden, hetgeen in ernstige mate schadelijk is voor de reputatie van de korpschef. Amigoe dient derhalve een rectificatie te plaatsen.

 

IEPT20191211, Gerecht Curacao, Uitgeverij Amigoe

 

ECLI:NL:OGEAC:2019:281