Verzoek verwijdering URL’s uit zoekmachine Google afgewezen

Print this page 25-03-2020
IEPT20191223, Rb Amsterdam, Google

Standpunt Google dat enkel sprake is van verwerking persoonsgegevens bij zoekopdracht die uitsluitend volledige naam persoon bevat en niet bij zoekopdracht met volledige naam in combinatie met bepaalde zoekterm vindt geen steun in Costeja-arrest (IEPT20140513). Verzochte verwijdering van 4 URL’s inzake tuchtrechtelijke veroordeling tandarts uit zoekresultaten Google afgewezen: informatie feitelijk juist, inhoud publicaties gelet op zichtbaarheidstermijn van vijf jaar van tuchtmaatregelen in BIG-register actueel en ziet enkel op professioneel handelen verzoeker, doorslaggevend dat verzoeker publiek figuur is die ervoor heeft gekozen in een aantal televisieprogramma’s te verschijnen en te verwijzen naar bekende Nederlanders als zijn patiënten.

 

PRIVACY

 

Verzoeker is tandarts en heeft een praktijk in Duitsland en in Nederland. Hij heeft deelgenomen aan twee televisieprogramma’s. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam en in Zwolle hebben bij vier uitspraken aan verzoeker tuchtmaatregelen opgelegd naar aanleiding van klachten van patiënten over behandelingen die verzoeker in Nederland heeft uitgevoerd. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft het beroep van verzoeker tegen de beslissing van 28 oktober 2014 verworpen, de beslissing van 14 augustus 2015 vernietigd en een voorwaardelijke schorsing voor de duur van drie maanden opgelegd en de beslissing van 4 november 2016 deels vernietigd en de maatregel van waarschuwing opgelegd. De tuchtrechtelijke uitspraken zijn in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website https://tuchtrecht.overheid.nl/ en de opgelegde maatregelen zijn op grond van de Wet BIG in het BIG-register gepubliceerd. In het BIG-register is vermeld dat aan verzoeker op 6 juli 2015 en 10 december 2015 een berisping is opgelegd vanwege onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en een voorwaardelijke schorsing van drie maanden wegens onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose, onjuiste declaratie(s), verstrekking van onvoldoende informatie en onvolledige dossiervorming. Berispingen en voorwaardelijke schorsingen blijven in het BIG-register vijf jaar zichtbaar. Bij het opgeven van de voor- en van verzoeker of de naam in combinatie met de zoekterm “tuchtrecht” als zoekopdracht in de zoekmachine wordt een aantal zoekresultaten weergegeven, die leiden naar door derden gepubliceerde webpagina’s waarop de aan verzoeker opgelegde tuchtmaatregelen onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Op 5 februari 2019 heeft verzoeker Google verzocht een aantal URL’s te verwijderen uit haar zoekresultaten. Google heeft dit verzoek voor een paar resultaten ingewilligd. Voor de overige URL’s verzoekt verzoeker nu verwijdering in deze verzoekschriftprocedure.

 

De rechtbank verwerpt het standpunt van Google dat enkel sprake is van verwerking van persoonsgegevens bij een zoekopdracht die uitsluitend de volledige naam van een persoon bevat en niet bij een zoekopdracht met de volledige naam in combinatie met een bepaalde zoekterm. Deze stelling vindt geen steun in het Costeja-arrest (IEPT20140513). Ook als een zoekmachine gegevens verwerkt die tevens gegevens bevatten over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen is sprake van persoonsgegevens in de zin van artikel 2(a) van de Richtlijn persoonsgegevens.

 

De verzochte verwijdering van de gewraakte URL’s wordt afgewezen. Hierbij wordt overwogen dat de informatie feitelijk juist is en dat de informatie gelet op de zichtbaarheidstermijn van vijf jaar van tuchtmaatregelen in het BIG-register actueel is en enkel ziet op professioneel handelen van verzoeker. Informatie over het privéleven van [verzoeker] is niet opgenomen. Hoewel aannemelijk is dat het privéleven van verzoeker nadelige gevolgen ondervindt van de publicaties en de verwijzing in de zoekresultaten van Google, wegen zijn belangen op dat punt niet op tegen het belang dat het publiek heeft om kennis te kunnen nemen van de in deze zaak door Google beschikbaar gestelde informatie. Naar het oordeel van de rechtbank is hier doorslaggevend dat verzoeker een publiek figuur is die ervoor heeft gekozen in een aantal televisieprogramma’s te verschijnen en te verwijzen naar bekende Nederlanders als zijn patiënten. Verder geniet hij bekendheid doordat in diverse tijdschriften over zijn diensten is geschreven. Doordat verzoeker een publiek figuur is heeft hij meer te dulden dan de gemiddelde burger.

 

IEPT20191223, Rb Amsterdam, Google

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:9887