Asus maakt inbreuk op octrooi EP 525 voor HSPA-optie binnen UMTS standaard

Print this page 14-01-2020
IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Asus - EP 525
(Met dank aan Wim Maas, David Mulder, Margot van Gerwen en Eelco Bergsma, TaylorWessing)

Conclusies 10, 11 en 14 van EP 525 nieuw ten opzichte van EV-DO standaard en UMTS-standaard, handboeken en Shad/ Shad Derryberry-publicatie, Motorola I voorstel, WO 477, WO 844 en de Nokia bijdrage. Conclusie 10 inventief t.o.v. algemene vakkennis: geen aanwijzing in handboeken dat voor vaststellen foutkansen verschillende signaaltypen energiewaarden E1 en E0 zouden kunnen worden gebruikt door deze onafhankelijk van elkaar in te stellen. Conclusie 10 inventief t.o.v. EV-DO standaard in combinatie met algemene vakkennis en/of Shad of Shad Derryberry: bevatten geen aanwijzing op grond waarvan vakman vermogensniveaus van ACK- en NACK-signalen onafhankelijk van elkaar naar gelang de omstandigheden zou variëren. Conclusie 10 inventief t.o.v. TR 25.855 in combinatie met algemene vakkennis, Shad of Shad Derryberry: openbaren niet dat vermogensniveau van ACK- en NACK-signaal afzonderlijk instelbaar is om foutkansen van verschillende signalen ten opzichte van elkaar te beïnvloeden en nergens geopenbaard dat indicatie door basisstation wordt verzonden afhankelijk van type signaal. Conclusie 10 inventief t.o.v. algemene vakkennis in combinatie met WO 884 / WO 252: WO 884 bevat drietal verschilmaatregelen met conclusie 10, waarvan twee ook niet in handboeken voorkomen, waardoor vakman niet met algemene vakkennis tot probleemoplossing kan komen. Geen toegevoegde materie: toegevoegde deelkenmerk komt voor de gemiddelde vakman voldoende kenbaar uit oorspronkelijke aanvrage. Asus maakt inbreuk op EP 525: conclusies 10, 11 en 14 EP 525 geïncorporeerd in HSDPA-protocol dat door Asus wordt toegepast. Beroep op Huawei / ZTE arrest (IEPT20150716) faalt: hof verwijst naar uitspraak in de EP 511 zaak (IEPT20190507) en oordeelt dat Asus geen “willing licensee” is.

 

OCTROOIRECHT

 

Hoger beroep tegen het vonnis van 10 oktober 2017 (IEPT20171018), waarin de rechtbank Den Haag oordeelde dat octrooi EP 525 voor de HSPA-optie binnen de UMTS standaard niet nieuw en niet inventief is. Het vonnis wordt vernietigd.

 

Het hof is van oordeel dat het octrooi nieuw is en inventief en dat geen sprake is van toegevoegde materie. Aangezien ook wordt geoordeeld dat conclusies 10, 11 en 14 van EP 525 geïncorporeerd zijn in het HSDPA-protocol dat door Asus wordt toegepast is sprake van inbreuk. Asus heeft gesteld dat sprake is van misbruik van machtspositie door Philips en heeft zich op het Huawei / ZTE arrest (IEPT20150716) beroepen. Dat beroep gaat volgens het hof niet op. Verwezen wordt naar het arrest van het hof Den Haag in de zaak m.b.t. EP 511 (IEPT20190507), waarin is geoordeeld dat Asus geen “willing licensee” is.

 

IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Asus - EP 525

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:3535