Essentieel octrooi voor HSPA-optie binnen UMTS standaard niet nieuw en inventief

Print this page 09-01-2020
IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Wiko - EP 659

Conclusie 1 Hulpverzoek II EP 659 niet inventief. Verschilmaatregel i) niet inventief: heeft geen enkel efficiency-verbeterend effect, waardoor inventiviteit daar niet in kan zijn gelegen. Verschilmaatregel ii) niet inventief: vakman zou voor oplossen probleem van verhogen efficiency van fractioneel neergaand kanaal volgens Nortel 2 via Nortel 1 op gedachte zijn gekomen om geen pilootbits op te nemen. Verschilmaatregel iii) niet inventief: vakman zou in Nortel 1 een incentive vinden om 2 bits-optie voor SIR-meting in beschouwing te nemen en via “routineklusje” vinden dat 2 bits meting in neergaand fractioneel kanaal zonder gebruikersdata geen probleem oplevert. Ook volgconclusies 2-7 Hulpverzoek II niet inventief: niet gesteld dat deze iets inventiefs toevoegen aan conclusie 1.  Hulpverzoeken III t/m VII niet inventief: inventiviteit niet onderbouwd.

 

OCTROOIRECHT

 

Hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 27 september 2017 (IEPT20170927), waarin de rechtbank oordeelde dat Octrooi EP 659 voor de HSPA-optie binnen de UMTS standaard niet nieuw en inventief is. Het vonnis wordt bekrachtigd.

 

Dat de conclusies van EP 659, zoals oorspronkelijk verleend, nieuwheid missen is niet betwist door Philips. In hoger beroep wordt door Philips alleen een beroep gedaan op de conclusies volgens Hulpverzoek II en steeds verder subsidiair op de conclusies volgens Hulpverzoeken III t/m VII.

 

Het hof oordeelt dat conclusie 1 van het tweede hulpverzoek niet inventief is. Het gaat bij deze hulpverzoeken om een efficiency verbeterend effect. In verschilmaatregel i) is dat echter niet te vinden, waardoor de inventiviteit daar niet in kan zijn gelegen. Verschilmaatregel ii) is niet inventief doordat de vakman voor het oplossen van het probleem van het verhogen van de efficiency van het fractioneel neergaand kanaal volgens Nortel 2 via Nortel 1 op de gedachte zou zijn gekomen om  geen pilootbits op te nemen. Ook de derde verschilmaatregel is niet inventief, omdat de vakman in Nortel 1 een incentive zou vinden om de 2 bits-optie voor de SIR-meting in beschouwing te nemen en via een “routineklusje” zou vinden dat een 2 bits meting in een neergaand fractioneel kanaal zonder gebruikersdata geen probleem oplevert. Het hof oordeelt ook dat de volgconclusies 2-7 niet inventief zijn, omdat niet is gesteld dat deze iets inventiefs toevoegen aan conclusie 1 van Hulpverzoek II. Ook van de Hulpverzoeken III t/m VII wordt geoordeeld dat deze niet inventief zijn, aangezien de inventiviteit niet is onderbouwd.

 

IEPT20191224, Hof Den Haag, Philips v Wiko - EP 659

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:3433