Geen inspanningsverplichting tot instandhouding kunstwerk op vliegbasis Soesterberg

Print this page 29-01-2020
IEPT20191224, Rb Midden-Nederland, Kunstwerk Soesterberg
(Met dank aan Tjibbe Fokkens en Michel Korterink, Nysingh advocaten)

Provincie Utrecht c.s. in beginsel vrij om te beslissen over het al dan niet laten voortbestaan van mobiele sculptuur op voormalige vliegbasis Soesterberg: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat op de Provincie Utrecht c.s. als eigenaar van het kunstwerk (nog steeds) een inspanningsverplichting tot instandhouding van het kunstwerk rust.

 

IE-VERBINTENISSENRECHT - AUTEURSRECHT

 

De provincie Utrecht is in beginsel vrij om te beslissen over het al dan niet laten voortbestaan van de afgebeelde mobiele sculptuur op voormalige vliegbasis Soesterberg, zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland onlangs. Volgens de rechtbank heeft de kunstenaar onvoldoende aannemelijk gemaakt dat op de Provincie Utrecht c.s. als eigenaar van het kunstwerk (nog steeds) een inspanningsverplichting tot instandhouding van het kunstwerk rust.  De kunstenaar komt geen beroep meer toe op schending van zijn persoonlijkheidsrechten, misbruik van recht of wanprestatie door Provincie Utrecht c.s., zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

De ingebrachte stukken wijzen er volgens de voorzieningenrechter namelijk op dat met alle kunstenaars van de kunstwerken van de betreffende collectie een inspanningsverplichting tot instandhouding van maximaal vijf jaar is afgesproken en dat deze termijn voor wat betreft het kunstwerk niet is verlengd.

 

IEPT20191224, Rb Midden-Nederland, Kunstwerk Soesterberg

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:6198