Domeinnaam eten.nu moet worden overgedragen aan appellant

Print this page 25-03-2020
IEPT20200128, Hof Amsterdam, Eten.nu

Hof vernietigt vonnis rechtbank (IEPT20180504). Geïntimeerde is gehouden de domeinnaam www.eten.nu over te dragen aan appellant. Appellant heeft noch de beheerovereenkomst opgezegd, noch mocht geïntimeerde daarop vertrouwen. Geïntimeerde heeft bevestigd dat opzegging zag op de hosting van de domeinnaam en niet op het beheer daarvan. Geen sprake van rechtsverwerking: geïntimeerde heeft verzuimd bij appellant onder de aandacht te brengen dat stilzitten zou betekenen dat hij zijn aanspraak op de domeinnaam zou verliezen.

 

IE-VERBINTENISSENRECHT

 

Hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van Amsterdam van 4 mei 2018 (IEPT20180504), waarin de rechtbank oordeelde dat er geen grond voor de overdracht van domeinnaam was, omdat gedaagde voldoende gemotiveerd had dat de domeinnaambeheerovereenkomst waar eiser zich op beriep was opgezegd.

 

Anders dan de rechtbank, oordeelt het hof dat geïntimeerde onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat de domeinnaambeheerovereenkomst is opgezegd. Dat appellant sinds 2012 niets meer aan gedaagde heeft betaald is van onvoldoende gewicht omdat geïntimeerde, zoals hij zelf in hoger beroep heeft gesteld, na 2010 voor het domeinnaambeheer geen facturen meer aan appellant heeft gezonden. In 2010 heeft er een mondelinge opzegging van een overeenkomst plaatsgevonden, maar die zag, zoals gesteld door appellant, op de opzegging van de hosting en die niet op het opzeggen van het beheer door geïntimeerde. Dit volgt uit de correspondentie van na het (mondelinge) gesprek in 2010. Toen appellant op 15 juli 2011 en op 4 augustus 2011 geïntimeerde verzocht de domeinnaam aan hem over te dragen (zie hierboven onder 2.4), maakte geïntimeerde in zijn reactie van 15 september 2011 geen melding van een (vermeende) eerdere beëindiging van het beheer en voerde hij blijkens die reactie kennelijk nog steeds het beheer over de domeinnaam.

 

Geïntimeerde heeft zich er ook op beroepen dat appellant zijn recht op de domeinnaam heeft verwerkt. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking zou, overeenkomstig hetgeen de redelijkheid en billijkheid bij de uitvoering van de domeinnaam-beheerovereenkomst vergden, minstens vereist zijn geweest dat geïntimeerde bij appellant onder de aandacht had gebracht dat stilzitten zou betekenen dat hij zijn aanspraak op de domeinnaam zou verliezen. Geïntimeerde heeft verzuimd dat te doen.

 

Geïntimeerde is gehouden de domeinnaam eten.nu over te dragen aan appellant.

 

IEPT20200128, Hof Amsterdam, Eten.nu

 

ECLI:NL:GHAMS:2020:217