Vroom Invest geen auteursrechthebbende van schetsontwerp woning

Print this page 23-03-2020
IEPT20200129, Rb Gelderland, Vroom Invest

Vroom Invest geen auteursrechthebbende van ontwerp woning: uit overeenkomst tot overdracht auteursrecht uit 2016 tussen [naam architectenstudio] Architectuurstudio en AVH Investments B.V. kan niet worden afgeleid dat schetsontwerp van de woning is overgedragen, gesteld noch gebleken is immers dat het schetsontwerp van de woning in opdracht van AVH Investments is gemaakt door [naam architectenstudio]. (ontwerp van) de woning niet door gedaagden geopenbaard: woning was ten tijde van de opschorting van de werkzaamheden nagenoeg voltooid.

 

AUTEURSRECHT

 

Vroom Invest is een aannemingsbedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het bouwen van luxe villa’s. Op 28 februari 2017 hebben partijen een overeenkomst ontwerpwerkzaamheden voor het bouwen van een woning. De woning is uiteindelijk grotendeels gebouwd, maar tussen partijen zijn allerlei meningsverschillen ontstaan. Gedaagden hebben de woning door een andere partij laten afbouwen. In deze zaak spelen veel punten en een daarvan is of gedaagden inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van Vroom Invest op het ontwerp van de woning door de woning af te laten bouwen.

 

De rechtbank oordeelt dat Vroom Invest geen auteursrechthebbende van het ontwerp van de woning is. Uit overeenkomst tot overdracht van auteursrecht uit 2016 tussen [naam architectenstudio] Architectuurstudio en AVH Investments B.V. kan niet worden afgeleid dat het schetsontwerp van de woning is overgedragen. Gesteld noch gebleken is immers dat het schetsontwerp van de woning in opdracht van AVH Investments is gemaakt door [naam architectenstudio]. Daar komt bij dat niet gezegd kan worden dat (het ontwerp van) de woning door gedaagden is geopenbaard. Ten tijde van de opschorting van de werkzaamheden was de woning nagenoeg voltooid. De buitenzijde was op enkele ondergeschikte onderdelen na afgebouwd en de om de woning geplaatste hekken onttrokken de woning niet aan het zicht. De auteursrechtelijke vorderingen worden dus afgewezen.

 

IEPT20200129, Rb Gelderland, Vroom Invest

 

ECLI:NL:RBGEL:2020:393