Gevel recreatiewoning Lacet Bixx maakt inbreuk op auteursrecht op gevel Cube Elite

06-02-2020 Print this page
IEPT20200204, Rb Gelderland, Droomparken v Lacet

Gevel van recreatiewoning Cube Elite auteursrechtelijk beschermd: door combinatie van de witte vooruitspringende schoorsteenkolom in het midden, de zwart omlijste haardpartij en de wijze waarop de gevels aan weerzijden zijn vormgegeven met de daarin aangebrachte raampartijen, heeft de gevel een duidelijk eigen gezicht dat het resultaat is van creatieve keuzes. De gevel van de Lacet Bixx maakt hierop inbreuk: overeenstemmende totaalindruk nu vormgeving in essentie geheel overeenstemt.

 

AUTEURSRECHT

 

In 2012 heeft Somnium de boven afgebeelde recreatiewoning genaamd Cube Elite op de markt gebracht. Droomparken is licentienemer van Somnium en verhuurt de Cube Elite op haar vakantieparken. Het Duitse Lacet heeft op enig moment de  onder afgebeelde recreatiewoning genaamd Lacet Bixx op de markt gebracht via haar website. Somnium en Droomparken stellen dat de gevel van de Lacet Bixx inbreuk maakt op de gevel van de Cube Elite. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe.   

 

Nu het gestelde schadebrengende feit zich in Nederland voordoet, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I-bis. Nu het gestelde schadebrengende feit zich in heel Nederland - en dus ook in Arnhem - voordoet, is de voorzieningenrechter op de voet van artikel 102 Rv bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gevel van de Cube Elite auteursrechtelijke bescherming geniet. Door de combinatie van de witte vooruitspringende schoorsteenkolom in het midden, de zwart omlijste haardpartij en de wijze waarop de gevels aan weerzijden zijn vormgegeven met de daarin aangebrachte raampartijen, heeft de gevel volgens de voorzieningenrechter een duidelijk eigen gezicht dat het resultaat is van creatieve keuzes. De gevel van Lacet Bixx maakt hierop inbreuk nu sprake is van een overeenstemmende totaalindruk aangezien de vormgeving in essentie geheel overeenstemt.

 

Het grensoverschijdende inbreukverbod wordt toegewezen op straffe van een dwangsom van € 35.000 per overtreding tot een maximum van € 250.000 is bereikt. Lacet wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld ex artikel 1019h Rv. De advocaatkosten worden conform de indicatietarieven begroot op  € 6.000 in plaats van het gevorderde bedrag van € 36.975,93.

 

IEPT20200204, Rb Gelderland, Droomparken v Lacet

 

ECLI:NL:RBGEL:2020:1493