Geen ongeoorloofde fishing expedition door Ablynx

12-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20200214, Hof Den Haag, Ablynx v Unilever

Bevel tot voorlopig getuigenverhoor alsnog uitvoerbaar bij voorraad verklaard nu belangenafweging uitvalt in voordeel van Ablynx: geen aanleiding om aan te nemen dat met instellen verzoek voorlopig getuigenverhoor sprake zou zijn van ongeoorloofde fishing expedition door Ablynx, geen sprake van misbruik van (proces)recht.

 

PROCESRECHT

 

Vervolg op arrest van het Hof Den Haag van 7 juni 2016 (IEPT20160607). Bij verzoekschrift ingediend bij dit hof op 23 december 2015 heeft Ablynx om een voorlopig getuigenverhoor verzocht. Daarmee beoogde zij nader bewijs te verkrijgen ten behoeve van een nog bij de Rechtbank Den Haag aanhangig te maken procedure omtrent de licentie verleend voor de Hamers-octrooien. Het bevel tot voorlopig getuigenverhoor is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Ablynx vordert in onderhavige procedure dat dat alsnog gebeurt. Unilever c.s. en VHsquared komen hiertegen op.

 

Het hof overweegt als volgt. Het bevel wordt alsnog uitvoerbaar bij voorraad verklaard nu er geen aanleiding is om aan te nemen dat sprake is van een ongeoorloofde fishing expedition door Ablynx, zoals is gesteld door Unilever c.s. en VHsquared. Daarbij is geen sprake van misbruik van (proces)recht door Ablynx. De belangenafweging valt uit in het voordeel van Ablynx. 

 

IEPT20200214, Hof Den Haag, Ablynx v Unilever

 

ECLI:NL:GHDHA:2020:1625