Uitleg schikkingsovereenkomst Schaatsenfabriek Viking en Viking Outdoor Footwear

Print this page 21-02-2020
IEPT20200218, Hof Amsterdam, Schaatsenfabriek Viking v Viking Outdoor Footwear
(Met dank aan Alette Horjus en Susan Kaak, Ventoux)

Viking Outdoor Footwear mag Viking merken op grond van schikkingsovereenkomst niet gebruiken voor specifieke “Hiking Boot”: uit correspondentie voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst maakt het hof op dat deze “Hiking boot” niet valt onder de term boots, waarvoor gebruik wel is toegestaan. Viking Outdoor Footwear hoeft haar erkende wederverkopers niet te verbieden om schoenen van Viking Outdoor Footwear te verkopen in de Benelux: die uitleg volgt niet uit letterlijke tekst of achtergrond van de overeenkomst. Schaatsenfabriek Viking mocht geen verzoek doen bij EUIPO tot nietigverklaring van een Viking merk van Viking Footwear: hiermee schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de schikkingsovereenkomst.

 

IE-VERBINTENISSENRECHT

 

Schaatsenfabriek Viking is een producent van sportartikelen, waaronder schaatsen. Viking Outdoor Footwear (rechtsopvolger van Viking Fottoy) brengt laarzen en waterdichte schoenen op de markt. Partijen zijn met elkaar in aanvaring gekomen en in een aantal juridische en administratieve procedures verwikkeld geraakt. Deze geschillen zagen allen op de geldigheid en reikwijdte van merkrechten. Op 4 juni 2009 hebben partijen alle lopende geschillen willen oplossen door het sluiten van een overeenkomst. Partijen stellen over en weer dat de ander in tekort geschoten in de nakoming van deze overeenkomst.

 

Het hof oordeelt dat Viking Outdoor Footwear de Viking merken op grond van schikkingsovereenkomst niet mag gebruiken voor een specifieke “Hiking Boot” nu het hof uit de correspondentie voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst opmaakt dat deze “Hiking boot” niet valt onder de term boots (waarvoor gebruik wel is toegestaan).

 

Viking Outdoor Footwear hoeft haar erkende wederverkopers echter niet te verbieden om schoenen van Viking Outdoor Footwear te verkopen in de Benelux. Die uitleg volgt niet uit letterlijke tekst of achtergrond van de overeenkomst. Schaatsenfabriek Viking mocht bovendien geen verzoek doen bij het EUIPO tot nietigverklaring van een Viking merk van Viking Footwear. Hiermee schiet zij namelijk toerekenbaar tekort in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de schikkingsovereenkomst.

 

IEPT20200218, Hof Amsterdam, Schaatsenfabriek Viking v Viking Outdoor Footwear

 

(kopie originele arrest)