Bekrachtigd dat goedkoper aanbieden van product op Google Shopping dan bij direct bezoek aan website geen misleidende (vergelijkende) reclame is

Print this page 19-02-2020
IEPT20200218, Hof Arnhem-Leeuwarden, Digital Revolution v Media Concept
(Met dank aan Darya Bondarchuk en Rutger Stoop, Brinkhof)

Partijen zijn het erover eens dat hanteren van verschillende prijzen voor verschillende verkooproutes is toegestaan. Voor gemiddelde klant van standaard merkproducten (consumenten en ondernemers) is prijs belangrijke factor: door Media Concept aangetoond dat klant zich normaliter zal verdiepen in voorwaarden van een prijsaanbod, hetgeen in bijzonder geldt voor de ondernemer van wie meer kennis en oplettendheid mag worden verwacht dan van gemiddelde consument. Beroep op artikel 6:194a BW (misleidende vergelijkende reclame) afgewezen, omdat vergelijking niet door Media Concept, maar door Google Shopping wordt uitgevoerd. Goedkoper aanbieden van product op Google Shopping dan via direct bezoek aan website niet misleidend: geen uitverkoopprijs die voor bepaalde periode geldt, maar aanbod tegen andere (lagere) prijs op Google Shopping, dat op zich geoorloofd is, klant wordt correct geïnformeerd op bestemmingspagina dat hij/zij slechts één exemplaar kan bestellen. Niet nodig te vermelden dat geadverteerde prijs alleen geldt indien doorklikroute Google Shopping wordt gevolgd: gemiddelde klant zal indien hij voor het tweede exemplaar de webwinkel prindo.nl rechtstreeks bezoekt zien dat prijs afwijkt en kan dan alsnog beslissen of hij product voor die prijs wil aanschaffen. Niet in te zien op welke grond Media Concept zou zijn gehouden op homepage te vermelden dat haar producten via Google Shopping goedkoper zijn.

 

RECLAMERECHT

 

Hoger beroep tegen het vonnis van 25 februari 2019 (IEPT20190225), waarin werd geoordeeld dat het goedkoper aanbieden van een product via Google Shopping dan via een direct bezoek aan de website van Prindo geen misleidende (vergelijkende) reclame betreft. Het vonnis wordt bekrachtigd.

 

Het hof overweegt dat partijen het erover eens zijn dat het hanteren van verschillende prijzen voor verschillende verkooproutes is toegestaan. Vervolgens wordt naar het betrokken publiek gekeken. Dit is de normaal geïnformeerde, redelijk oplettende en bedachtzame consument. Het is niet in geschil tussen partijen dat voor de gemiddelde klant van de betrokken merkproducten de prijs een belangrijke factor is. Volgens het hof heeft Media Concept met een aantal onderzoeken genoegzaam aangetoond dat deze prijsbewuste klant, de consument en de ondernemer, zich normaliter zal verdiepen in de voorwaarden van een prijsaanbod. Dat geldt in het bijzonder voor de ondernemer, van wie in beginsel meer kennis en oplettendheid mag worden verwacht dan van de gemiddelde consument. Het beroep op artikel 6:194a BW (misleidende vergelijkende reclame) wordt afgewezen, omdat de vergelijking niet door Media Concept, maar door Google Shopping wordt uitgevoerd.

 

Het hof oordeelt vervolgens dat geen sprake is van misleiding. Het staat vast dat op Google Shopping wordt geadverteerd op prijs en dat het niet mogelijk is om op Google Shopping aan te geven dat aan de geadverteerde prijs beperkingen kleven, zoals een afname beperking. Er kan wel worden aangegeven dat sprake is van een uitverkoopprijs, maar het gaat in casu niet om een uitverkoopprijs, maar om een (lagere) prijs voor gebruikers van Google Shopping, hetgeen op zich geoorloofd is. Vervolgens wordt geoordeeld dat de klant correct wordt geïnformeerd dat hij/zij slechts één exemplaar kan bestellen. De klant die zich op dat moment al ‘bekocht’ voelt, zoals Digital Revolution stelt, kan dan besluiten niet tot koop over te gaan. Ten slotte wordt geoordeeld dat het niet nodig is om op de bestemmingspagina aan te geven dat de prijs alleen geldt indien de doorklikroute van Google Shopping wordt gevolgd. De gemiddelde klant zou indien hij voor het tweede exemplaar de webwinkel prindo.nl rechtstreeks bezoekt, inzien dat de prijs afwijkt. Hij kan dan alsnog beslissen of hij het product voor die prijs wil aanschaffen, zodat ook hierdoor geen sprake is van misleiding.

 

Ten slotte oordeelt het hof dat zonder nadere toelichting, die door Digital Revolution niet is gegeven, niet in te zien valt op welke grond Media Concept zou zijn gehouden op haar homepage te melden dat haar producten via Google Shopping goedkoper zijn.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:GHARL:2020:1556