Rabobank mag de aanduiding fundr blijven gebruiken

Print this page 17-03-2020
IEPT20200225, Rb Amsterdam, Fundr v Rabobank

Rabobank maakt met gebruik van de aanduiding “fundr” geen inbreuk op handelsnaam “Fundr” ex artikel 5 Hnw: niet aannemelijk gemaakt dat Rabobank “fundr” als handelsnaam gebruikt.  Ook geen sprake van onrechtmatig handelen ex artikel 6:162 BW (oudere handelsnaam “Fundr” tegen jonger merk “Fundr”) nu geen sprake is van verwarringsgevaar:  handelsnaam en merk stemmen overeen, benaming “fundr” in elk geval in enige mate beschrijvend en heeft daardoor een geringere beschermingsomvang, publiek zal door bekendheid Rabobank en verschil in aangeboden diensten niet snel in verwarring zijn met wie ze te maken hebben,  hierdoor is niet aannemelijk dat verwarring te duchten is.

 

HANDELSNAAMRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Rabobank mag de naam fundr blijven gebruiken voor haar online dienst voor kredietaanvraag voor ondernemers, zo oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam in een door Fundr aangespannen kort geding. Fundr houdt zich bezig met (fiscale) advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering en van publieke financiering voor bedrijven, startups en investeringsfondsen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat geen sprake is van inbreuk op de handelsnaam “Fundr” ex artikel 5 Hnw nu niet aannemelijk gemaakt dat Rabobank “fundr” als handelsnaam gebruikt. 

 

Ook het beroep op onrechtmatig handelen ex artikel 6:162 BW (oudere handelsnaam “Fundr” tegen jonger merk “Fundr”) wordt afgewezen. De voorzieningenrechter overweegt dat dat de handelsnaam en het merk weliswaar in belangrijke mate overeenstemmen en dat het publiek tot wie beide ondernemingen zich richten overeenstemt en zich ook in heel Nederland bevindt, maar dat het publiek door de bekendheid van Rabobank en het verschil in de aangeboden diensten niet snel in verwarring zal zijn met wie ze te maken hebben.

 

Bovendien wordt overwogen dat de benaming “fundr” in elk geval in enige mate beschrijvend is en daardoor een geringere beschermingsomvang heeft. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat niet aannemelijk is dat door het gebruik van de handelsnaam en het merk verwarring te duchten is.

 

IEPT20200225, Rb Amsterdam, Fundr v Rabobank

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:1237