Veroordeling tot betaling € 43.793,50 aan thuiskopievergoeding

Print this page 14-04-2020
IEPT20200311, Rb Den Haag, Thuiskopie v Stern Telecom

Stern Telecom moet € 43.793,50 aan thuiskopievergoeding betalen: onvoldoende onderbouwd dat haar afnemers thuiskopieheffing hebben afgedragen of de gekochte smartphones hebben geëxporteerd, geen omkering bewijslast. Indien Stern Telecom geen stukken uit administratie afnemers kan overleggen komt dat voor haar eigen risico als consequentie van niet nakomen wettelijke verplichtingen. Wettelijke rente over € 43.793,50 vanaf 20 juli 2017, de dag waarop Stern Telecom voorschotfacturen had moeten voldoen. Stern Telecom moet opgave doen van aantal smartphones dat zij vanaf 31 augustus 2017 in Nederland heeft verhandeld: over deze periode nog geen opgave gedaan. Stern Telecom moet opgave doen van aantal smartphones dat zij vanaf 1 januari 2017 heeft geïmporteerd: over deze periode nog geen opgave gedaan. Verbod Stern Telecom om in de toekomst vergoedingsplichtige voorwerpen in Nederland te importeren en verhandelen als daarvan niet onverwijld opgave wordt gedaan en/of thuiskopievergoeding is afgedragen toegewezen: niet afdragen thuiskopievergoeding is onrechtmatig, gelet op opstelling in verleden dreiging van niet-nakoming verplichtingen in de toekomst.

 

AUTEURSRECHT

 

Stern Telecom importeert, exporteert en verhandelt voornamelijk smartphones in Nederland. Op 8 april 2013 heeft Stern Telecom met Stichting de Thuiskopie een zogeheten ‘Incasso-overeenkomst Thuiskopie’ gesloten, op grond waarvan Stern Telecom de door haar geïmporteerde smartphones in Nederland aan andere contractanten van Stichting de Thuiskopie en aan zogeheten ‘vrijgestelde professionele gebruikers’ mocht verkopen en leveren. Stern Telecom was op grond van die overeenkomst verplicht opgave te doen van het aantal door haar geïmporteerde smartphones. Hierover is een geschil ontstaan. Thuiskopie vordert nu onder meer betaling van € 43.793,50.

 

Stern Telecom heeft erkend van het gevorderde bedrag € 14.006 verschuldigd te zijn. Het verweer van Stern Telecom ziet op het overblijvende bedrag van € 29.787,50. Stern Telecom heeft onvoldoende onderbouwd dat haar afnemers thuiskopieheffing hebben afgedragen of de gekochte smartphones hebben geëxporteerd. Indien Stern Telecom geen stukken uit de administratie van haar afnemers kan overleggen komt dat voor haar eigen risico als consequentie van het niet nakomen van haar wettelijke verplichtingen. Stern Telecom wordt ook veroordeeld tot betaling van wettelijke rente over het bedrag van € 43.793,50 vanaf 20 juli 2017, de dag waarop Stern Telecom de voorschotfacturen had moeten voldoen.

 

Stern Telecom moet opgave doen van het aantal Smartphones dat zij vanaf 31 augustus 2017 heeft verhandeld en het aantal smartphones dat zij vanaf 1 januari 2017 heeft geïmporteerd, aangezien zij vanaf die data nog geen opgave heeft gedaan. Ten slotte wordt Stern Telecom verboden om in de toekomst vergoedingsplichtige voorwerpen in Nederland te importeren en verhandelen als daarvan niet onverwijld opgave wordt gedaan en/of thuiskopievergoeding is afgedragen.

 

IEPT20200311, Rb Den Haag, Thuiskopie v Stern Telecom

 

ECLI:NL:RBDHA:2020:2166