Parafrasering uitspraken Baudet in Buitenhof niet onrechtmatig

Print this page 25-03-2020
IEPT20200325, Rb Midden-Nederland, Baudet v VPRO
(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan)

Parafrasering door presentatrice Buitenhof van uitspraken Baudet in debat 18 februari in Tweede Kamer gebrekkig: Baudet heeft de woorden ‘blank’, ‘ras’ en ‘vervanging’ – die een bijzonder (negatief) gewicht hebben - tijdens debat niet genoemd, het was voor VPRO goed mogelijk om vooraf bedachte en op papier vastgelegde openingsvraag op inhoudelijke juistheid te toetsen. Parafrasering niet onrechtmatig: Baudet is publiek figuur die actief deelneemt aan publieke (politieke) debat, presentatrice Buitenhof wilde bijdrage aan dat publieke debat leveren, parafrasering kan niet los worden gezien van eerdere uitspraken Baudet, geen vooropgezet doel om karaktermoord op Baudet te plegen en Baudet niet weggezet als racist, gestelde negatieve gevolgen Baudet onvoldoende onderbouwd, nu die niet zien op uitlatingen presentatrice, maar op situatie die is ontstaan nadat Baudet publiekelijk VPRO gevraagd heeft om tot rectificatie over te gaan en VPRO dit weigerde. Ook als uitlatingen wel onrechtmatig zouden zijn zouden gevorderde rectificaties niet toewijsbaar zijn geweest: rectificaties deels onjuist, negatieve gevolgen onvoldoende onderbouwd, inlichten publiek over juiste standpunt van Baudet en opheffen negatieve effect uitzending Buitenhof reeds voor groot deel door eigen gezochte publiciteit en diverse publicaties die na weigering VPRO tot rectificatie zijn verschenen gerealiseerd, Buitenhof heeft op website achtergrond geschetst met citaat van uitspraken Baudet en daarmee deels gebrekkige karakter parafrase verholpen.

 

PUBLICATIE 

 

Uit het persbericht van rechtspraak.nl: "In het programma Buitenhof, op zondag 23 februari 2020, legde de presentatrice uitlatingen van Baudet voor aan een studiogast. Die uitlatingen deed Baudet vijf dagen eerder in de Tweede Kamer. De letterlijke woorden van de politicus waren: “De Europese Unie is een staat in wording. Al dat geld gaat naar de wording van die staat. Dus naar het regelen van buitenlandse politiek. Naar het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn.” De presentatrice van Buitenhof vatte dit in een vraag aan de gast als volgt samen: “Thierry Baudet baarde afgelopen week opzien in de Tweede Kamer door te zeggen dat hij denkt dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Dat zorgde ervoor dat vice-premier De Jonge afgelopen vrijdag zei: 'dat is wel heel radicaal taalgebruik, en ik wil eigenlijk iedereen oproepen zich daar tegen uit te spreken'. Wat vindt u daarvan?"

 

Gebrekkig
Baudet en Forum voor Democratie stellen dat Buitenhof door middel van deze parafrase bewust karaktermoord pleegde op Baudet. De woorden ‘blank’, ‘ras’, en ‘vervanging’ zijn in het Tweede Kamerdebat niet door Baudet gebruikt en dus zou het programma onrechtmatig hebben gehandeld. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee, maar vindt wél dat de parafrase van Buitenhof gebrekkig is. De drie woorden hebben namelijk een bijzonder negatief gewicht. Toch is dat niet doorslaggevend in deze zaak. 

 

Niet onrechtmatig
De voorzieningenrechter oordeelt dat Buitenhof niet onrechtmatig heeft gehandeld. Zo deed Baudet in 2015 en 2017 uitspraken over onder meer een ‘blank en dominant Europa’. De parafrase van de presentatrice van Buitenhof kan daar niet los van worden gezien. Daarnaast is Baudet een publieke figuur, die actief deelneemt aan het publieke (politieke) debat. Dit betekent dat hij meer moet accepteren dan de gemiddelde burger. Bovendien kan de vraag van de presentatrice worden gezien als een bijdrage aan het publieke debat. Volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens mag het recht op vrijheid van meningsuiting dan minder snel ingeperkt worden. Ook is van belang dat kort na de uitzending Baudet publiekelijk heeft gewezen op de woorden die hij in de Tweede Kamer had gebruikt. Die woorden zijn toen ook door de VPRO op haar website geplaatst."

 

IEPT20200325, Rb Midden-Nederland, Baudet v VPRO

 

ECLI:NL:RBMNE:2020:1070