Auteursrechtinbreuk door het ontwerp van een woning na het vervallen van de aannemingsovereenkomst te laten bouwen door een derde partij

Print this page 11-05-2020
IEPT20200415, Rb Noord-Nederland, Auteursrecht ontwerp huis

Auteursrechtinbreuk door het ontwerp van een woning na het vervallen van de aannemingsovereenkomst te laten bouwen door een derde partij: het enkele feit dat gedaagde aan de ontwerper heeft gevraagd om aan de hand van zijn aanpassingen een gewijzigd ontwerp te maken, maakt niet dat gedaagde als maker van het gewijzigde ontwerp kan worden beschouwd, niet kan worden aangenomen dat eiser aan gedaagde een licentie heeft gegeven om het gewijzigde ontwerp te verveelvoudigen. Schadevergoeding vastgesteld op € 1.000: aansluiting gezocht bij het bedrag dat in rekening is gebracht voor 'ontwerpkosten contracttekening'. Enkel voor wat betreft legeskosten sprake van ongerechtvaardigde verrijking: overeenkomst bevatte regeling voor de vergoeding van de kosten die door eiser zijn gemaakt in geval van ontbinding of verval van de overeenkomst, legeskosten betreffen geen kosten die eiser heeft gemaakt in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden, maar kosten die de gemeente in rekening heeft gebracht voor de vergunning die noodzakelijk was voor de bouw van de woning en die hoe dan ook verschuldigd waren.

 

AUTEURSRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Gedaagde heeft zich schuldig gemaakt aan auteursrechtinbreuk door het ontwerp van een woning na het vervallen van de aannemingsovereenkomst met eiser te laten bouwen door een derde partij, zo oordeelt de rechtbank Noord-Nederland.

 

Het enkele feit dat gedaagde aan de ontwerper heeft gevraagd om aan de hand van zijn aanpassingen een gewijzigd ontwerp te maken, maakt niet dat gedaagde als maker van het gewijzigde ontwerp kan worden beschouwd. Bovendien kan niet worden aangenomen dat eiser aan gedaagde een licentie heeft gegeven om het gewijzigde ontwerp te verveelvoudigen. De schadevergoeding wordt vastgesteld op € 1.000, waarbij aansluiting is gezocht bij het bedrag dat in rekening is gebracht voor 'ontwerpkosten contracttekening'.

 

De vordering met betrekking tot ongerechtvaardigde verrijking wordt enkel voor wat betreft legeskosten toegewezen. Dit omdat de overeenkomst een regeling bevatte voor de vergoeding van de kosten die door eiser zijn gemaakt in geval van ontbinding of verval van de overeenkomst (waar eiser zich niet op heeft beroepen). De legeskosten betreffen echter geen kosten die eiser heeft gemaakt in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden, maar kosten die de gemeente in rekening heeft gebracht voor de vergunning die noodzakelijk was voor de bouw van de woning en die hoe dan ook verschuldigd waren.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBNNE:2020:1823