Handelsnaam “(The) Holy Boat” maakt inbreuk op handelsnamen “Holyboot” en “Holyboat”

Print this page 13-05-2020
IEPT20200424, Rb Amsterdam, Holy Boat

Aannemelijk dat eiser naast handelsnaam “Holyboot” handelsnaam “Holyboat” gebruikt: onvoldoende betwist dat eiser op Facebookpagina/website gebruik maakt van tweetalige presentatie, waarbij haar naam op Engelstalige versie “Holyboat” is en brochures neerlegt bij hotels, restaurants, fietsverhuur en VVV in Amsterdam. Grote mate van overeenstemming tussen handelsnaam “(The) Holy Boat” en “Holyboot” en “Holyboat”: afgezien van spatie zijn handelsnamen identiek, toevoeging “The” verwaarloosbaar, woord Boot/Boat een algemene aanduiding die niet onderscheidend is voor een aanbieder van boottochtjes, meest onderscheidend in beide handelsnamen is het woord ‘holy’,visuele weergave van de benamingen doet niet af aan grote mate van overeenstemming. Verwarringsgevaar: ondernemingen werkzaam in zelfde branche,  aanbieden van recreatieve bezigheden op het water, gering verschil in geografische vestiging, beide partijen gevestigd in Amsterdam op 9,9 km afstand, diensten beide partijen aangeboden vanuit de binnenstad, doelgroepen beide ondernemingen hebben substantiële overlap, beide partijen bieden diensten aan op internet via hun websites.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. Eiser voert sinds 1 januari 2013 een eenmanszaak onder de naam Holyboot, gericht op recreatieve activiteiten op het water. Vanaf 2 mei 2012 heeft [eiser] de domeinnaam ‘holyboot.nl’ in gebruik en sinds 2014 heeft [eiser] op Facebook ook de naam Holyboat gehanteerd. Op 23 mei 2019 is Holy Boat B.V. opgericht. Vanaf mei 2019 gebruikt Holy Boat B.V. de handelsnaam The Holyboat (of The Holy Boat) en de domeinnaam ‘theholyboat.com’. De onderneming houdt zich bezig met de exploitatie van rondvaartboten, geschikt voor maximaal 40 personen, in het bijzonder van de boot genaamd ‘Holy Boat’ op de grachten van Amsterdam. Volgens eiser is sprake van inbreuk op haar handelsnaam.

 

De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat voldoende aannemelijk is dat eiser naast de handelsnaam “Holyboot” ook de naam “Holyboat” als handelsnaam gebruikt. Er is sprake van een grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van partijen (“(The) Holy Boat” en “Holyboot” en “Holyboat”). Er is ook sprake van verwarringsgevaar, gelet op het feit dat de ondernemingen werkzaam zijn in de zelfde branche (het aanbieden van recreatieve bezigheden op het water), er een gering verschil is in geografische vestiging, de doelgroepen van beide ondernemingen een substantiële overlap hebben en beide partijen diensten op het internet aanbieden. De voorzieningenrechter stelt dan ook vast dat sprake is van inbreuk en het wordt gedaagde verboden de naam “(The) Holy Boat” te hanteren. Gedaagde wordt veroordeeld in de artikel 1019h Rv proceskosten van € 6.000.

 

IEPT20200424, Rb Amsterdam, Holy Boat

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:2410