Cassatieberoep in inzageprocedure ex artikel 843a Rv verworpen (artikel 81(1) RO)

Print this page 01-05-2020
IEPT20200501, HR, Heraeus v Biomet
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Gertjan Harryvan en Oscar Lamme, De Brauw Blackstone Westbroek)

Cassatieberoep verworpen op grond van artikel 81(1) RO. Geen proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019ie Rv: in het midden kan blijven of dat artikel van toepassing is op onderhavige zaak, nu Hoge Raad geen aanleiding ziet tot toekenning proceskostenveroordeling op grond van dit artikel.

 

PROCESRECHT

 

Cassatie tegen het arrest van het hof Den Haag van 4 december 2018, waarin de door Heraeus gevorderde inzage in bescheiden op grond van artikel 843a rv is afgewezen, omdat de bescheiden volgens het hof onvoldoende bepaald zijn. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81(1) RO.

 

Biomet c.s. vorderen veroordeling van Heraeus in de proceskosten, te begroten op de voet van art. 1019ie Rv, tot een bedrag van € 19.980,50. Heraeus verzet zich tegen toepassing van art. 1019ie Rv. De Hoge Raad overweegt dat artikel 1019ie Rv de rechter de bevoegdheid geeft een proceskostenveroordeling uit te spreken zoals bedoeld in dat artikel, maar dat het artikel hem daar niet toe verplicht. Daarom kan in het midden blijven of het artikel zich uitstrekt op een vordering of verzoek op de voet van artikel 843a Rv van een partij die haar wederpartij beticht van het schenden van bedrijfsgeheimen, omdat de Hoge Raad ook indien dat alles het geval is in deze zaak geen aanleiding ziet tot toekenning van een artikel 1019 ie Rv proceskostenveroordeling.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:HR:2020:830