Maker boudoir foto’s maakt inbreuk op portretrecht geportretteerde door deze openbaar te maken

Print this page 19-05-2020
IEPT20200501, Rb Rotterdam, Portretrecht boudoir fotos

Maker van in opdracht van eiseres vervaardigde boudoir foto’s ex artikel 20 Aw niet bevoegd deze openbaar te maken: niet in geschil dat de foto’s zonder toestemming van eiseres zijn gepubliceerd op de website en social media accounts van de fotograaf, het feit dat het gelaat van eiseres niet op elke foto zichtbaar is, staat er niet aan in de weg dat eiseres herkenbaar is waarmee sprake is van een inbreuk op haar portretrecht. Schadevergoeding ex aequo et bono geschat op € 1.500: rekening gehouden met de intieme aard van de fotoshoot en de omstandigheid dat de foto’s voor iedereen toegankelijk waren.

 

PORTRETRECHT

 

De maker van in opdracht van eiseres vervaardigde boudoir foto’s is ex artikel 20 Aw niet bevoegd deze openbaar te maken, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

Artikel 20 Aw bepaalt: “Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op een portret toekomt, niet bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van den geportretteerde […]”. Niet in geschil is dat de foto’s zonder toestemming van eiseres zijn gepubliceerd op de website en social media accounts van de fotograaf.

 

Het feit dat het gelaat van eiseres niet op elke foto zichtbaar is, staat er volgens de rechtbank niet aan in de weg dat eiseres herkenbaar is waarmee sprake is van een inbreuk op haar portretrecht. De schadevergoeding wordt ex aequo et bono geschat op € 1.500. Hierbij is rekening gehouden met de intieme aard van de fotoshoot en de omstandigheid dat de foto’s voor iedereen toegankelijk waren.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBROT:2020:4296