Geen onrechtmatig handelen Facebook inzake nepadvertenties presentator EenVandaag

Print this page 19-05-2020
IEPT20200515, Rb Amsterdam, AVROTROS v Facebook
(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan)

Presentator EenVandaag en AVROTROS hebben spoedeisend belang bij vorderingen: presentator EenVandaag heeft redelijk belang (artikel 21 Aw) zich te verzetten tegen verspreiden van zijn portret wegens oplichtingspraktijken en misleidende berichten, AVROTROS heeft belang dat een van haar ‘gezichten’ zoveel mogelijk gevrijwaard blijft van verband met oplichtingspraktijken, die ook voor reputatie AVROTROS schadelijk kunnen zijn, voor zover er nog steeds concrete dreiging bestaat voor nepadvertenties sprake van spoedeisend belang. Verweren op basis van vrijwaringsbepaling artikel 6:196c BW en algemeen filtergebod Richtlijn inzake elektronische handel verworpen. Geen onrechtmatig handelen Facebook: Facebook heeft vooralsnog alles in haar vermogen gedaan om nepadvertenties te voorkomen, nu advertenties niet systematisch, maar incidenteel met omzeiling maatregelen Facebook verschijnen, onvoldoende geconcretiseerd welke maatregelen Facebook op dit moment zou kunnen en moeten treffen. Facebook Ireland moet identificerende gegevens van adverteerders nep advertenties verschaffen aan [presentator EenVandaag] en AVROTROS: verstrekking voldoet aan eisen Lycos/Pessers (IEPT20051125) en artikel 6(1) AVG.

 

PROCESRECHTONRECHTMATIGE DAADPRIVACY

 

Kort geding. Sinds oktober 2018 zijn advertenties verschenen op Facebook en Instagram waarbij bekende Nederlanders, onder wie mediaondernemer John De Mol en sinds augustus 2019 ook de presentator van EenVandaag, in verband worden gebracht met Bitcoin en Bitcoin investeringen. In de advertenties, waarin deze bekende Nederlanders worden opgevoerd als succesvolle Bitcoin investeerders, worden hun foto en naam gebruikt zonder hun toestemming. Gebruikers die op de advertenties ingaan worden opgelicht. Bij vonnis van 11 november 2019 (IEPT20191111) heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam Facebook veroordeeld onrechtmatig handelen jegens De Mol – bestaande uit het toestaan dat nepadvertenties met daarin de naam of het portret van De Mol in de advertentie en/of de website waarnaar de advertentie doorklikt in verband wordt gebracht met Bitcoin of andere cryptovaluta op Facebook verschijnen – te staken en gestaakt te houden. De presentator en AVROTROS vorderen in dit kort geding staking van het gestelde onrechtmatige handelen van Facebook en verstrekking van identificerende gegevens van de investeerders.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van spoedeisend belang. Er is volgens de voorzieningenrechter geen sprake van onrechtmatig handelen door Facebook, omdat zij vooralsnog alles in haar vermogen heeft gedaan om de nepadvertenties te voorkomen en eisers onvoldoende geconcretiseerd hebben welke maatregelen Facebook op dit moment zou kunnen en moeten treffen. Eisers hebben ook de verstrekking van identificerende gegevens van de adverteerders gevorderd. Facebook heeft hiertegen geen bezwaar, met dien verstande dat volgens haar alleen Facebook Ireland daartoe de mogelijkheid heeft en dat zij van mening is dat niet zij, maar de rechter de afweging moet maken of daartoe moet worden overgegaan. Ook zou AVROTROS geen recht hebben op de gegevens. De voorzieningenrechter oordeelt dat AVROTROS in het kader van goed werkgeverschap wel een zelfstandig belang heeft bij het kunnen beschikken over de gegevens. Facebook heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Facebook Netherlands niet kan voldoen aan het gevorderde bevel. De verstrekking voldoet naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan de eisen van het Lycos/Pessers-arrest (IEPT20051125) en is niet in strijd met artikel 6(1) AVG en wordt daarom toegewezen.

 

IEPT20200515, Rb Amsterdam, AVROTROS v Facebook

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:2602