Conclusies 4 en 8 van octrooi voor ‘Data transmission in radio system’ niet inventief

Print this page 18-06-2020
IEPT20200527, Rb Den Haag, Sisvel v BBK

Conclusie 8 EP 536 niet inventief: kenmerken 8.5, 8.6 en 8.7 geopenbaard in Eriksson, specifieke combinatie van MCS-en die wordt geclaimd in kenmerk 8.8 is verschilmaatregel, technisch effect is dat met specifiek geclaimde combinaties de facto nieuwe effectieve IR-modi worden toegevoegd, waardoor codesnelheid granulariteit wordt verhoogd ten opzichte van stand van de techniek en de beschikbare radioruimte van het systeem efficiënter wordt gebruikt, vakman komt wanneer hij aanwijzing uit Eriksson tot verkleining van de RLC-blokken bij herverzending om de codesnelheid granulariteit te verhogen, zonder enige inventieve denkarbeid uit op de twee enige mogelijke combinaties, geclaimd in kenmerk 8.8. Conclusie 4 niet inventief: claimt radiosysteem waarvan niet-inventieve radio-ontvanger uit conclusie 8 onderdeel uitmaakt. Vernietiging conclusie 4 en 8 toegewezen. Zaak verwezen naar de rol voor overlegging (nadere) proceskostenspecificaties.

 

OCTROOIRECHT

 

Sisvel beheert wereldwijd geldende intellectuele eigendomsrechten op onder meer draadloze communicatie en is onder meer houdster van het Europese octrooi EP 536 voor een ‘Data transmission in radio system’. Het octrooi telt 8 conclusies. Sisvel stelt dat gedaagden inbreuk maken op conclusies 4 en 8 van het octrooi. In deze zaak worden een aantal termen afgekort door de rechtbank. Hieronder volgt een korte legenda:

 

IR: Incremental redundancy

MS: Mobiel station

FEC: Forward Error Correction

MCS: Modulatie- en Coderingsschema’s

LQC strategie: Link quality Control Strategies

LA: Link Adaptation

RLC-datablokken: draadloos te verzenden gebruikersdata zoals spraak- of videodata (hierna inputdata of inputinformatie) ter verzending verwerkt in kleinere, gecodeerde datablokken

 

De rechtbank oordeelt dat conclusie 8 niet inventief is. Conclusiekenmerken 8.5-8.7 worden geopenbaard in Eriksson en de specifieke combinatie van MCS-en die wordt geclaimd in kenmerk 8.8 wordt als verschilmaatregel gezien. Het technisch effect van deze verschilmaatregel is dat met de specifiek geclaimde combinaties de facto nieuwe effectieve IR-modi worden toegevoegd, waardoor de codesnelheid granulariteit wordt verhoogd ten opzichte van stand van de techniek en de beschikbare radioruimte van het systeem efficiënter wordt gebruikt. De vakman komt wanneer hij de aanwijzing uit Eriksson tot verkleining van de RLC-blokken bij herverzending om de codesnelheid granulariteit te verhogen volgt, zonder enige inventieve denkarbeid uit op de twee enige mogelijke combinaties, geclaimd in kenmerk 8.8. Conclusie 4 wordt niet inventief geacht, omdat de conclusie een radiosysteem claimt waarvan de niet-inventief bevonden radio-ontvanger uit conclusie 8 onderdeel uitmaakt. Beide conclusies worden vernietigd. De zaak wordt verwezen naar de rol voor overlegging van (nadere) proceskostenspecificaties.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBDHA:2020:4632