Websitehouder aansprakelijk voor inbreukmakende afbeeldingen op website

17-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20200603, Rb Midden-Nederland, Beeldkunstenaar v Copy cat

[eiser] heeft spoedeisend belang: reeds gepleegde inbreuk en voortzetting daarvan ondanks melding rechtvaardigt opstarten procedure. [gedaagde] maakt door plaatsen van afbeeldingen inbreuk op auteursrechten [eiser] en is daarvoor al websitehouder aansprakelijk, maar geen belang bij opleggen stakings- en verwijderingsbevel: afbeeldingen zijn inmiddels van de website van [gedaagde] gehaald. Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording toegewezen: niet uitgesloten dat [gedaagde] over meer gegevens beschikt dan zij openbaar heeft gemaakt en niet uitgesloten dat de omvang van de inbreuk groter is dan is verklaard. Schadevergoeding van €500,00 toegewezen: [eiser] heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat schadevergoeding in redelijkheid begroot kan worden op € 10.000,00 zoals gevorderd.

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Eiser is fotograaf, editor en digitaal kunstenaar. Zijn werk wordt door de Vof (onderneming 1) geëxploiteerd. Gedaagde houdt zich bezig met het printen en verkopen van afbeeldingen via haar website en het maken van fototechnische producten, waaronder schoolfoto’s. Op 23 december 2019 heeft de advocaat van eiser een brief gestuurd aan gedaagde waarin is vermeld dat gedaagde op zijn website prints aanbiedt die namaak danwel nabootsing zijn van de werken waarop eiser het auteursrecht heeft en dat sprake is van een schending van die auteursrechten.

 

Eiser legt dan ook aan zijn vorderingen ten grondslag dat gedaagde auteursrechtinbreuk maakt. Eiser vordert (onder meer) een stakings- en verwijderingsbevel, dat gedaagde rekening en verantwoording aflegt en een bedrag van € 10.000,00 betaalt aan schadevergoeding.


De voorzieningenrechter oordeelt dat de schending van de auteursrechten van eiser onrechtmatig is en gedaagde hiervoor als websitehouder in beginsel aansprakelijk is. Eiser heeft een spoedeisend belang omdat gedaagde, ook nadat zij was gewezen op haar inbreukmakend handelen, de inbreuk op de rechten van eiser heeft voortgezet. Nu de afbeeldingen inmiddels van de site zijn gehaald, heeft eiser geen belang meer bij een stakings- en verwijderingsbevel. Een schadevergoeding van € 500,00 wordt toegewezen. Eiser heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat ede schadevergoeding begroot kan worden op € 10.000,00 zoals is gevorderd.

 

IEPT20200603, Rb Midden-Nederland, Beeldkunstenaar v Copy cat

 

ECLI:NL:RBMNE:2020:2050