Ga fietsen: verschijningsvorm noodzakelijk om een technisch resultaat te bereiken?

12-06-2020 Print this page
IEPT20200611, HvJEU, Brompton Bicycle

De auteursrechtelijke bescherming van artikelen 2-5 van de Auteursrechtrichtlijn (2001/29 EG) is van toepassing op een product waarvan de verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken: het werk moet oorspronkelijk en het resultaat van een intellectuele schepping zijn. Dat er andere verschijningsvormen bestaan waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt is niet doorslaggevend. De nationale rechter moet dit verifiëren en moet daarbij rekening houden met alle pertinente gegevens van het hoofdgeding.

 

AUTEURSRECHT

 

Brompton, brengt sinds 1987 een vouwfiets in de handel, die zich kenmerkt doordat de fiets in drie standen gevouwen kan worden (gevouwen-, open- en een tussen stand waardoor de fiets op de grond in evenwicht blijft). De fiets werd beschermd door een octrooi, maar deze is intussen vervallen. Get2Get, brengt een vouwfiets op de markt met nagenoeg hetzelfde uiterlijk en dezelfde drie standen. Voor de ondernemingsrechtbank Luik, België, heeft Brompton de rechtbank verzocht om vast te stellen dat de Get2Get-fietsen een inbreuk vormen op het auteursrecht van Brompton en dientengevolge te gelasten dat Get2Get de inbreuk staakt en gestaakt houdt. Volgens Get2Get is de verschijningsvorm van de fiets noodzakelijk is om het gewenste technische resultaat te bereiken en dat dit niet via het auteursrecht maar via het octrooirecht beschermd moet worden. Verschijningsvormen die voor het bereiken van een technisch resultaat noodzakelijk zijn worden niet door het auteursrecht beschermd, maar voor de verwijzende rechter is niet duidelijk of dat geldt wanneer een technisch resultaat ook door middel van andere verschijningsvormen kan worden bereikt.

 

Doceram, kom er maar in!

voor de beoordeling van of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie worden bepaald moet worden nagegaan of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken. Of er alternatieve modellen zijn is in dit verband niet doorslaggevend [modelrecht]

De verwijzende rechter vraagt zich af of voor het auteursrecht ook niet voor eenzelfde oplossing moet worden gekozen? Moeten de artikelen 2 tot en met 5 van de auteursrechtrichtlijn worden uitgelegd dat de auteursrechtelijke bescherming van toepassing is op een product waarvan de verschijningvorm, noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken?

Het Hof antwoordt bevestigend. Auteursrechtelijke bescherming kan van toepassing zijn op een product waarvan de verschijningsvorm, althans gedeeltelijk, noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken, mits dit product een oorspronkelijk werk is dat het resultaat is van een intellectuele schepping, waarbij de auteur door middel van die verschijningsvorm zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzes te maken zodat die verschijningsvorm zijn persoonlijkheid weerspiegelt. De nationale rechter moet dit onderzoeken en moet daarbij rekening houden met alle omstandigheden van het hoofdgeding. In dit geval is dat bijvoorbeeld dat er een octrooirecht bestond en er verschillende manieren zijn om hetzelfde technische resultaat te bereiken, maar ook dit laatste zou niet doorslaggevend moeten zijn.

IEPT20200611, HvJEU, Brompton Bicycle

C-833/18  - ECLI:EU:C:2020:461