Uitzendingen EenVandaag over lijmresten in injectienaalden en steriliteit stents en katheters niet onrechtmatig

Print this page 24-06-2020
IEPT20200623, Hof Amsterdam, AVROTROS v Terumo
(Met dank aan Bertil van Kaam, Jurian van Groenendaal & Hanneke van Lith, Van Kaam IP, Media & Privacy)

Uitzending EenVandaag van 23 maart 2015 over dat Terumo injectienaalden op de markt brengt waarin zich lijmresten bevinden die mogelijk tot gezondheidsrisico’s leiden niet onrechtmatig: voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, enkele onjuistheden in de uitzending niet van zodanige betekenis dat deze gewicht in de schaal leggen, voldoende gelegenheid geboden tot het geven van een weerwoord. Uitzending EenVandaag van 15 april 2015 over het opnieuw verkopen aan een ander ziekenhuis van geretourneerde stents en katheters met een beschadigde verpakking niet onrechtmatig: uitspraken weliswaar niet door andere stukken of bronnen ondersteund, maar niet tegengesproken of ontkracht, wel sprake van andere bronnen die bij beweringen tweede klokkenluider over het kwaliteitssysteem aansluiten en voor het overige voldoende steun in het feitenmateriaal c.q. geen klachten geuit door Terumo. Berichtgeving door AVROTROS in andere media ook niet onrechtmatig: betreffen grotendeels herhalingen of parafraseringen van in uitzending gedane beweringen en eventuele scherper aangezette beweringen genuanceerd door verwijzing naar uitzendingen zelf.

 

PUBLICATIE

 

Hoger beroep tegen de vonnissen van 13 april 2016 (IEPT20160413) en 3 augustus 2016 (IEPT20160803), waarin werd geoordeeld dat twee uitzendingen van EenVandaag over het op de markt brengen door Terumo van injectienaalden waarin zich lijmresten bevinden die mogelijk tot gezondheidsrisico’s leiden (eerste uitzending) en uitspraken van een klokkenluider dat geretourneerde stents en katheters met een beschadigde verpakking opnieuw worden verkocht aan een ander ziekenhuis (tweede uitzending) onrechtmatig waren jegens Terumo. De vonnissen worden vernietigd.

 

Het hof oordeelt dat beide uitzendingen niet onrechtmatig zijn. De centrale feitelijke bewering van de eerste uitzending, dat Terumo injectienaalden op de markt brengt waarin zich lijmresten bevinden, vindt voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal en de enkele onjuistheden in de uitzending zijn niet van zodanige betekenis dat deze gewicht in de schaal leggen. Voorts wordt geoordeeld dat voldoende gelegenheid tot het geven van een weerwoord is geboden. Ten aanzien van de tweede uitzending wordt overwogen dat de uitspraken van de klokkenluider weliswaar niet door andere stukken of bronnen ondersteund worden, maar ook niet zijn tegengesproken of ontkracht. Er is wel sprake van andere bronnen die bij de bewerkingen van de klokkenluider over het kwaliteitssysteem aansluiten en voor het overige vindt de uitzending voldoende steun in het feitenmateriaal, althans zijn door Teruma daarover geen klachten geuit. Het hof oordeelt ten slotte dat de berichtgeving door AVROTROS in andere media ook niet onrechtmatig is.

 

IEPT20200623, Hof Amsterdam, AVROTROS v Terumo

 

ECLI:NL:GHAMS:2020:1637