Dekbedovertrekken geen auteursrechtinbreuk, afbeeldingen van de dekbedovertrekken wel

Print this page 26-06-2020
IEPT20200624, Rb Rotterdam, Bedding House v Ambianzz

(Met dank aan: Diederik Stols, Boekx en Rutger de Beer, Hofhuis Alkema Groen)

 

Anderson-dekbedovertrekken Bedding House auteursrechtelijk beschermd: door de keuze, schikking en combinatie van kenmerkende elementen steeds op voldoende eigen wijze invulling gegeven aan de chevron- of zigzag-stijl, persoonlijke keuzes gemaakt waar ook vele andere keuzes mogelijk waren geweest, dit in combinatie met drie door Bedding House gebruikte kleurschakeringen maakt dat sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk. Afbeeldingen Waves-dekbedovertrekken relevant: afbeeldingen gebruikt voor online verkoop en buitenzijde verpakking wijken aanzienlijk af van Waves-dekbedovertrekken. Waves-dekbedovertrekken maken geen inbreuk op Anderson-dekbedovertrekken: kenmerkende elementen Anderson-dekbedovertrekken komen terug in Waves-dekbedovertrekken, maar door duidelijk andere “look and feeling” doordat Anderson gevlochten look heeft en Waves een linnen-look en verschillen tussen kussenslopen (effen bij de Anderson versus dezelfde stijl als het dekbedovertrek bij de Waves) sprake van zodanig ander totaalbeeld dat geen sprake is van inbreuk. Afbeeldingen Waves-dekbedovertrekken en verpakking Waves Blue maken wel inbreuk op Anderson-dekbedovertrekken (bewuste of onbewuste ontlening): kenmerkende elementen aanwezig, kleine verschillen in met name de kleurstelling doen niet af aan gelijkende totaalindruk, bewijsvermoeden ontlening onvoldoende ontzenuwd. Schending onthoudingsverklaring doordat Waves Blue na 7 december 2018 nog ter verkoop werd aangeboden: dat Waves Blue niet daadwerkelijk meer kon worden besteld doet niet af aan verkoopaanbod. Schadevergoeding op te maken bij staat en voorschot van € 4.000 aan schadevergoeding/winstafdracht toegewezen.

 

AUTEURSRECHT

 

Bedding House houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van bed- en badtextiel, waaronder dekbedovertrekken. Onderdeel van de collectie van Bedding House zijn de dekbedovertrekken van de lijn Anderson, in drie kleuren (Anderson Aquablue, Anderson Blue en Anderson Grey). Voor de verkoop van de dekbedovertrekken is gebruik gemaakt van onderstaande afbeeldingen:

Ambianzz c.s. hebben dekbedovertrekken aangeboden onder de naam Pierre Cardin Waves, in drie kleuren (Waves Blue, Waves Grey en Waves Green. Deze dekbedovertrekken worden uitsluitend online aangeboden en via onderstaande afbeeldingen:

Op de verpakking van het dekbedovertrek Waves Blue zijn de volgende afbeeldingen gebruikt:

In werkelijkheid zien de Waves-dekbedovertrekken er echter als volgt uit:

Bedding House heeft Ambianzz gesommeerd om de inbreuk op de Waves-dekbedovertrekken te staken, waarna een onthoudingsverklaring is ondertekend door Ambianzz, waarin onder meer is vastgelegd dat Ambianzz zich per 7 december 2018 definitief van de verkoop van de Waves Blue zou onthouden. Bedding House vordert nu onder meer een inbreukverbod.

 

De rechtbank oordeelt dat de Anderson-dekbedovertrekken auteursrechtelijk beschermd zijn. Door de keuze, schikking en combinatie van de kenmerkende elementen is steeds op voldoende eigen wijze invulling gegeven aan de chevron- of zigzag-stijl. Deze kenmerkende elementen zijn:

- de vlakverdeling in vijf horizontale banen, die het hele ontwerp beslaan en waarbij de bovenste en de onderste baan breder zijn dan de drie middelste banen;

- iedere baan heeft een andere kleur, waarbij sprake is van een natuurlijk kleurverloop van licht (bovenaan) naar donker (onderaan);

- de verbinding/overloop tussen de banen door de middelste drie banen aan weerszijden te voorzien van een dunne kartelrand, met kleine, korte kartels.

 

Ook zijn persoonlijke keuzes gemaakt waar ook vele andere keuzes mogelijk waren geweest. Dit in combinatie met drie door Bedding House gebruikte kleurschakeringen maakt dat sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk.

 

Vervolgens wordt overwogen dat de afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken relevant zijn, aangezien de afbeeldingen die voor de online verkoop en voor de verpakking zijn gebruikt aanzienlijk afwijken van de Waves-dekbedovertrekken. Er wordt vervolgens geoordeeld dat de Waves-dekbedovertrekken niet inbreukmakend zijn. Hoewel de kenmerkende elementen van de Anderson-dekbedovertrekken in de Waves-dekbedovertrekken voorkomen, is er een duidelijke andere “look and feeling”, doordat de Anderson een gevlochten look heeft en de Waves een linnen-look en er verschillen zijn tussen de kussenslopen, waardoor sprake is van een ander totaalbeeld. De afbeeldingen van de Waves-dekbedovertrekken en de verkpakking van de Waves Blue  zijn wel inbreukmakend, aangezien de kenmerkende elementen zijn overgenomen en de kleine verschillen in met name de kleurstelling niet af doen aan een gelijkende totaalindruk. Ter zitting is door Ambianzz c.s. ook erkend dat de afbeeldingen een ongelukkige weergave van de Waves-dekbedovertrekken zijn, omdat die (wel) anders zijn. De rechtbank stelt vast dat sprake is geweest van ontlening.

 

De rechtbank oordeelt ten slotte dat Ambianzz de onthoudingsverklaring heeft geschonden doordat de Waves Blue na 7 december 2018 nog ter verkoop werd aangeboden. Dat de Waves Blue niet daadwerkelijk meer kon worden besteld doet niet af aan het verkoopaanbod. Er wordt een schadevergoeding op te maken bij staat en een voorschot van € 4.000 aan schadevergoeding/winstafdracht toegewezen.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBROT:2020:5567