YouTube mag onjuiste, schadelijke en gevaarlijke medische informatie over Covid-19 geheel of gedeeltelijk weghalen of verwijderen

27-05-2021 Print this page
IEPT20200909, Rb Amsterdam, Café Weltschmerz v Google

YouTube mag onjuiste, schadelijke en gevaarlijke medische informatie over Covid-19 geheel of gedeeltelijk weghalen of verwijderen: YouTube niet toegestaan uitsluitend content van RIVM en WHO op het platform te laten staan nu debat moet kunnen worden gevoerd en een dergelijk beleid aldus niet strookt met vrijheid van meningsuiting, beleid YouTube om verspreiding onjuiste, schadelijke en gevaarlijke informatie te beperken is in overeenstemming met aanwijzingen Europese Commissie omtrent desinformatie, arts die in interview zonder sluitend bewijs en wetenschappelijk onderbouwde tests claimt dat HCQ werkt als medicijn tegen een Covid-19 infectie licht het publiek onjuist voor en vormt geen onderdeel van publiek debat, uitlatingen zijn mogelijk schadelijk en gevaarlijk en arts had uitlatingen moeten nuanceren.

 

PUBLICATIE


Kort geding. Eiser 1 is programmamaker, theatermaker, filosoof en onderzoeksjournalist. Eiser 2 is huisarts. Café Weltschmerz is een burgerjournalistiek platform. Bij het aanmaken van haar YouTube kanaal heeft Café Weltschmerz de Servicevoorwaarden van YouTube aanvaard. In de Servicevoorwaarden is onder andere opgenomen dat YouTube in bepaalde gevallen content geheel of gedeeltelijk kan weghalen of verwijderen. YouTube heeft twee video’s van Café Weltschmerz, waarin zij eiser 2 interviewen over ‘het coronageneesmiddel HCQ’, verwijderd. 


Eisers vorderen onder andere dat YouTube de video’s dient terug te plaatsen. Eisers voeren aan dat YouTube een wanprestatie pleegt en dat die tekortkoming onrechtmatig is jegens Café Weltschmerz. Eisers brengen naar voren dat het door YouTube gehanteerde Covid-19 beleid, waarbij content wordt verwijderd die in strijd is met de visie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM, te beperkt is en dat de verwijdering van de video’s als gevolg van dit beleid een onaanvaardbare beperking vormt van hun recht op vrijheid van meningsuiting en dat YouTube daarmee censuur pleegt. 


De voorzieningenrechter is van oordeel dat, aangezien de wijze van bestrijding en behandeling van Covid-19 wereldwijd nog volop in onderzoek is en allerminst vast staat, uitsluitend content van het RIVM en van de WHO te publiceren niet is toegestaan. Mede doordat de WHO en het RIVM hun adviezen nog steeds bijstellen. Toch is er geen sprake van een inbreuk op vrijheid van meningsuiting. Daarnaast staat vast dat er geen dubbelblind onderzoek heeft plaatsgevonden en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het voorschrijven van HCQ tegen een Covid-19-infectie door de huisarts heeft verboden. Een arts die zonder sluitend bewijs en wetenschappelijk onderbouwde tests claimt dat HCQ of een ander alternatief middel – dat zonder recept te verkrijgen is – werkt, licht het publiek onjuist voor en daarnaast kan het schadelijk en gevaarlijk zijn. Mocht eiser 2 hierover een maatschappelijk debat wensen te voeren, dient hij zijn stellingen met nuance te formuleren. De voorzieningenrechter oordeelt dat de vorderingen tegen Google Ireland niet toewijsbaar zijn. 

 

IEPT20200909, Rb Amsterdam, Café Weltschmerz v Google

 

ECLI:NL:RBAMS:2020:4435