Gedaagde maakt inbreuk op auteursrechten blogs

01-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20200930, Rb Limburg, Auteursrecht blogs

Aangenomen kan worden dat eiser maker is van teksten in blogs op grond van bewijsvermoeden artikel 4 Aw: gedaagde heeft geen tegenbewijs geleverd. Gedaagde maakt inbreuk op auteursrechten eiser: creativiteit van eiser ligt in het gebruik van het kernwoord “vakantie” en dat het in combinatie geschreven wordt met relevante woorden “vakantiehuisje” en “bungalow”, niet relevant dat geen sprake is van opzet. Gedaagde veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van in totaal € 3.500,00 wegens inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten en vermindering van exclusiviteit, opgelopen reputatieschade en misgelopen opdrachten aan de zijde van eiser: eiser hanteert als uitgangspunt voor schadevergoeding gederfde licentievergoeding van € 875,00 en een opslag van 100% voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten, hoogte bedragen door gedaagde niet gemotiveerd betwist, aannemelijk dat onder consumenten verwarring is ontstaan waardoor de exclusiviteit van het werk verloren is gegaan en groot aantal slechte recensies maken het voorzienbaar dat [eiser] schade heeft geleden door de ontstane verwarring.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiser heeft gedaagde gedagvaard omdat eiser heeft geconstateerd dat de door haar geschreven blogs zijn overgenomen in een aantal advertenties op de Google Business pagina van gedaagde. Gedaagde betwist dat de blogs waar het om gaat van eiser afkomstig zijn. Eiser stelt de maker van de teksten te zijn en heeft door verwijzing naar de publicatie van haar hand genoegzaam aangetoond dat dit ook het geval is. Gedaagde heeft geen tegenbewijs geleverd. De creativiteit van eiser ligt in het herhaalde, gecombineerde gebruik van woorden als “vakantie”, “vakantiehuisje” en “bungalow”.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat gedaagde voorgaande onvoldoende inhoudelijk heeft betwist en concludeert dat sprake is van auteursrechtinbreuk. Dat er geen sprake is van opzet aan de kant van gedaagde is niet relevant. De kantonrechter veroordeelt eiser tot betaling van een schadevergoeding van in totaal € 3.500,00 wegens inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Bij de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding is rekening gehouden met de gederfde licentievergoeding en de omstandigheid dat het zeer goed mogelijk is dat onder consumenten verwarring is ontstaan waardoor de exclusiviteit van het werk verloren is gegaan. Door het grote aantal slechte recensies is het voor te stellen dat eiser schade heeft geleden door de ontstane verwarring. 

IEPT20200930, Rb Limburg, Auteursrecht blogs

 

ECLI:NL:RBLIM:2020:7293