Kiremko maakt met Magma Valve geen inbreuk op EP 379 van Tomra

17-02-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210216, Hof Den Haag, Tomra v Kiremko
(Met dank aan Rogier de Vrey & Yasar Celebi, CMS)

Kiremko maakt met Strata Invicta of Magma Valve geen directe of indirecte inbreuk op EP 379 van Tomra en ook geen sprake van inbreuk bij wege van equivalentie: de gemiddelde vakman zal aan element ‘only’ in deelkenmerk 1.5. van conclusie 1 van EP 379 de betekenis ‘uitsluitend’ toekennen, en niet de betekenis dat niet uitgesloten is dat ook andere maatregelen bijdragen aan het gesloten houden van de afsluiter van het drukvat, in de beschrijving wordt niet gesuggereerd dat er redenen zijn om de overbodige maatregelen toch toe te passen, dat in deelkenmerk 1.6 van conclusie 1 van EP 379 de toepassing van een ‘double acting actuator’ is voorgeschreven leidt er niet toe dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat de persluchtmotor ook zou kunnen worden gebruikt voor het gesloten houden van de afsluiter, deze uitleg van ‘only’ wordt bevestigd door het verleningsdossier, waarin te zien is dat kenmerk 1.5. is aangepast door toevoeging van ‘only’ in reactie op de niet-nieuwheidsbezwaren van de examiner, om te bewerkstelligen dat aldus een inrichting onder bescherming wordt gesteld die zich onderscheidt van die geopenbaard in US 279, omdat de afsluiter wordt dichtgehouden uitsluitend door de stoomdruk in het drukvat, zonder dat daaraan door andere maatregelen wordt bijgedragen, andere toevoegingen in de gewijzigde conclusie maken dat oordeel niet anders, het aanwezig zijn van een additionele maatregel in de Magma Valve van Kiremko ten behoeve van het dichthouden van de afsluiter maakt dan ook dat niet is voldaan aan het conclusiekenmerk ‘only’ en er dus geen sprake is van directe inbreuk, ook geen sprake van indirecte inbreuk nu niet is gebleken dat de Magma Valve door Kiremko anders dan met een stuurventiel van het 5/2 type wordt aangeboden noch dat afnemers het stuurventiel zullen vervangen door een 5/3 type en dat Kiremko daarvan op de hoogte is, geen sprake van inbreuk bij wege van equivalentie nu er bij de Magma Valve geen sprake is van een ondergeschikt verschil dat geen effect heeft op de functie, wijze en resultaat van de uitvinding volgens EP 379, er is sprake van een ander resultaat bij de Magma Valve.

 

OCTROOIRECHT

 

Hoger beroep van vonnis van de rechtbank Den Haag van 20 januari 2020. Tomra produceert sorteer-, schil- en verwerkingsmachines en is houdster van octrooi EP 379 voor “Pressure release arrangements, in particular for product processing system”. Volgens Tomra maakt Kiremko met de Magma Valve, die onderdeel is van de zogenoemde Strata Invicta (een aardappelschilmachine) inbreuk op conclusie 1 en afhankelijke conclusies 2, 3, 4 en 8 van het octrooi. De vorderingen worden in eerste aanleg afgewezen. In hoger beroep vordert Tomra primair toewijzing van haar vordering op basis van het Nederlandse deel van EP 379. Kiremko stelt in hoger beroep (onder andere) dat de Magma Valve niet voldoet aan deelkenmerk 1.5 van EP 379. 

 

Het hof oordeelt als volgt. In geschil is voornamelijk de uitleg van het element 'only' in kenmerk 1.5 van EP 379. Volgens Tomra moet deelkenmerk 1.5 zo worden begrepen dat de stoomdruk in het drukvat die op de afsluiter wordt uitgeoefend 'afdoende' is om deze gesloten te houden, maar dat niet is uitgesloten dat ook andere maatregelen aan dit gesloten houden bijdragen. Volgens Kiremko heeft 'only' de betekenis van 'uitsluitend', zodat dit deelkenmerk betekent dat de afsluiter wordt dicht gehouden uitsluitend door de stoomdruk in het drukvat en dat geen andere maatregelen aan dat dichthouden mogen bijdragen. Het hof volgt de uitleg van Kiremko. 

 

De gemiddelde vakman zal begrijpen dat met 'only' tot uitdrukking wordt gebracht dat de afsluiter van het drukvat enkel gesloten wordt gehouden door de stoomdruk in het drukvat, met uitsluiting van andere maatregelen die bijdragen aan het gesloten houden van de afsluiter. In de beschrijving wordt niet gesuggereerd dat er redenen zijn om overbodige maatregelen toch toe te passen/de persluchtmotor ook in werking te stellen wanneer dat overbodig is. Dat zou de met de inrichting behaalde voordelen teniet doen.

 

Dat in deelkenmerk 1.6. de toepassing van een 'double acting actuator' is voorgeschreven, doet niet af aan dat oordeel. Dit voorschrift leidt er niet toe dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat de persluchtmotor ook zou kunnen worden gebruikt voor het gesloten houden van de afsluiter, anders dan Tomra stelt. 

 

Bovenstaande uitleg van het element 'only' wordt bevestigd door het verleningsdossier. Tomra heeft, na kennisname van de niet-nieuwheidsbezwaren van de examiner, 'only' toegevoegd aan deelkenmerk 1.5. Dit om te bewerkstelligen dat aldus een inrichting onder bescherming wordt gesteld die zich onderscheidt van die geopenbaard in US 279, omdat de afsluiter wordt dichtgehouden uitsluitend door de stoomdruk in het drukvat, zonder dat daaraan door andere maatregelen wordt bijgedragen. Andere toevoegingen in de gewijzigde conclusie maakt dat oordeel niet anders.

 

Er is geen sprake van directe inbreuk nu Kiremko gebruik maakt van additionele maatregelen voor het dichthouden van de afsluiter en dus niet wordt voldaan aan het conclusiekenmerk 'only'. Er is ook geen sprake van indirecte inbreuk nu niet is gebleken dat de Magma Valve door Kiremko anders dan met een stuurventiel van het 5/2 type wordt aangeboden noch dat afnemers het stuurventiel zullen vervangen door een 5/3 type en dat Kiremko daarvan op de hoogte is. Ten slotte is er ook geen sprake van inbreuk bij wege van equivalentie. Er is geen sprake van een ondergeschikt verschil dat geen effect heeft op de functie, wijze en resultaat van de uitvinding volgens EP 379. Immers, de Magma Valve maakt gebruik van additionele maatregelen waardoor het resultaat dat bewerkstelligd wordt ook anders is. Immers, doordat de persluchtmotor continu werkzaam is, anders dan bij Tomra, is deze aan slijtage en onderhoud onderhevig. De voordelen die door EP 379 worden behaald, worden met de Magma Valve niet bereikt.

 

De vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20210216, Hof Den Haag, Tomra v Kiremko

 

(kopie origineel arrest)