Vorderingen All4Trade toegewezen nu Big Trade inbreuk maakt op de Al Shalan-merken

01-03-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210217, Rb Den Haag, All4Trade v Big Trade

Vorderingen All4Trade toegewezen nu Big Trade inbreuk maakt op de Al Shalan-merken: Big Trade heeft inbreuk niet weersproken en is alleen opgekomen tegen het spoedeisend belang en de gevorderde proceskosten. Door All4Trade gemaakte proceskosten zijn niet onredelijk of onevenredig: Big Trade heeft naar aanleiding van de sommatie niets meer van zich laten horen en in eerste instantie verstek laten gaan, dat Big Trade een kleine eenmanszaak heeft is geen reden voor matiging nu het aan de opstelling van Big Trade te wijten is dat de proceskosten aan de zijde van All4Trade zijn opgelopen. 

 

MERKENRECHT

 

Kort geding. All4Trade houdt zich bezig met de import en verhandeling van levensmiddelen. Zij is onder meer exclusief distributeur van rijstproducten van de in Saudie-Arabië gevestigde onderneming Al Shalan. Al Shalan heeft verschillende ingeschreven merken en heeft All4Trade een procesvolmacht gegeven om de Al-Shalan merken te handhaven in de Europese Unie. Big Trade drijft een eenmanszaak en verhandelt rijstproducten waarop zonder toestemming van Al Shalan de Al Shalan-merken zijn aangebracht. Al Shalan en All4Trade hebben Big Trade gesommeerd om het inbreukmakend handelen te staken en gestaakt te houden. Tussen partijen heeft een gesprek plaatsgevonden. Nadien heeft Big Trade, ook na een tweetal e-mailberichten van de advocaat van All4Trade niets meer van zich laten horen. Big Trade heeft een overeenstemmend woord/beeldmerk aangevraagd, ter zitting heeft zij verklaard dat hijHet  dat uit boosheid heeft gedaan. All4Trade vordert onder meer een bevel tot staking en gestaakt houden van de inbreuken op de merkenrechten. 

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gestelde inbreuk op de merkenrechten kan worden aangenomen. Dit is door Big Trade niet weersproken. Zij is alleen opgekomen tegen het spoedeisend belang en de proceskosten. Het spoedeisend belang wordt door de voorzieningenrechter geacht aanwezig te zijn. Omtrent de proceskosten overweegt de voorzieningenrechter dat deze niet onredelijk of onevenredig zijn. Het oplopen van de proceskosten aan de zijde van All4Trade is te wijten aan de opstelling van Big Trade. Zij heeft na het gesprek tussen partijen niets meer van zich laten horen en in eerste instantie ook verstek laten gaan. Dit verstek is pas gezuiverd tijdens de eerste video-zitting, waardoor All4Trade meer kosten heeft moeten maken. Daarbij is de door Big Trade gestelde omstandigheid dat hij een kleine eenmanszaak drijft die pas in 2018 is opgericht geen reden voor matiging van de proceskosten. Big Trade had in een veel eerder stadium de kosten kunnen beperken door een onthoudingsverklaring met boetebeding te ondertekenen. De vorderingen worden toegewezen, behalve de vordering tot opgave van de in- en verkoopprijs van de inbreukmakende producten. Deze vordering mist spoedeisend belang.

 

IEPT20210217, Rb Den Haag, All4Trade v Big Trade

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:1280