Waterballonvuller niet auteursrechtelijk beschermd

12-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210217, Rb Den Haag, Tinnus

Aan waterballonvuller Bunch O Balloons van Tinnus komt geen auteursrechtelijke bescherming toe: alle elementen zijn technisch bepaald of laten enkel ruimte voor triviale keuzes die de persoonlijkheid van de maker niet weerspiegelen. Als wordt uitgegaan van de geldigheid van de Modellen van Tinnus en rechtbank aldus toekomt aan beoordeling merkinbreuk zou [gedaagde] waterballonvuller geen inbreuk maken: beperkte beschermingsomvang Modellen en [gedaagde] waterballonvuller maakt andere algemene indruk. Procedure wordt geschorst ten aanzien van alle Modellen: beslissing EUIPO over gevorderde nietigverklaring dient afgewacht te worden.

 

AUTEURSRECHT - MODELRECHT

 

Tussenvonnis uitgesproken op 14 februari 2018 (IEPT20180214). Bij tussentijds hoger beroep tegen het tussenvonnis is door het hof beslist dat de procedure wordt geschorst voor zover deze ziet op de vorderingen van partijen gebaseerd op de Gemeenschapsmodellen van Tinnus (IEPT20190827). De onderhavige procedure ziet op de vorderingen waarvan het hof heeft geoordeeld dat een schorsing niet op zijn plaats is. Daarbij gaat het met name om de vorderingen uit hoofde van auteursrechtinbreuk en de door [gedaagde] gevorderde verklaring van niet-inbreuk op de Modellen van Tinnus.  

 

De rechtbank oordeelt als volgt. Tinnus stelt dat de [gedaagde] waterballonvuller inbreuk maakt op haar auteursrechten op de Bunch o Balloons. De rechtbank verwerpt deze stelling en oordeelt dat de Bunch o Balloons watervuller van Tinnus geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Alle door Tinnus genoemde elementen zijn technisch bepaald of laten enkel ruimte voor triviale keuzes. De drempel voor auteursrechtelijke bescherming ex artikel 10 Aw wordt dan ook niet gehaald. Ten aanzien van de gevorderde verklaring van niet-inbreuk oordeelt de rechtbank dat als wordt uitgegaan van de geldigheid van de Modellen, de [gedaagde] waterballonvuller geen inbreuk maakt. De Modellen zullen, indien zij geldig zijn, slechts een beperkte beschermingsomvang hebben. De [gedaagde] waterballonvuller maakt een andere algemene indruk dan de Modellen. De procedure wordt en blijft, in lijn met de eerdere uitspraken, verder geschorst ten aanzien van alle Modellen. De beslissing van EUIPO over de gevorderde nietigverklaring van de Modellen van Tinnus dient afgewacht te worden. 

 

IEPT20210217, Rb Den Haag, Tinnus

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:1196