Door Xiaomi c.s. gevorderde proceskosten van € 1.424.978,16 toegewezen tot een bedrag van € 1.220.629,96

12-03-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210224, Rb Den Haag, Sisvel v Xiaomi

Door Xiaomi c.s. gevorderde proceskosten van € 1.424.978,16 toegewezen tot een bedrag van € 1.220.629,96: betoog van Sisvel dat Xiaomi nodeloos kosten heeft gemaakt door het aanvoeren van kansloze verweren en het niet voldoen aan haar stelplicht mist feitelijke grondslag, de kosten die Xiaomi heeft gemaakt in verband met haar FRAND-verweer vallen, anders dan Sisvel stelt, wel binnen het toepassingsbereik van 1019h Rv, geen aanleiding om Indicatietarieven die niet van toepassing zijn op octrooizaken als de onderhavige naar analogie toe te passen, kosten voor CRA-rapporten worden gematigd nu rapporten moesten worden ingekort op bevel van de rechtbank, overige verweren Sisvel die zien op kosten CRA-rapporten afgewezen.

 

PROCESRECHT

 

Einduitspraak over proceskosten in octrooizaak tussen Sisvel en Xiaomi c.s.. In het tussenvonnis heeft de rechtbank al geoordeeld dat Xiaomi c.s. geen inbreuk maakt op EP 272 van Sisvel. Sisvel wordt dan ook veroordeeld in de proceskosten van Xiaomi.

 

Xiaomi c.s. heeft proceskosten gevorderd van € 1.424.978,16. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. Sisvel stelt dat Xiaomi c.s. nodeloos kosten heeft gemaakt door het aanvoeren van kansloze verweren, zoals het FRAND-verweer, en het niet voldoen aan haar stelplicht door niet te betogen dat zij zich als 'willing licensee' heeft opgesteld. De rechtbank volgt Sisvel niet in dit verweer, nu het feitelijke grondslag mist. De aanvliegroute die Xiaomi heeft gekozen ten aanzien van haar FRAND-verweer was niet bij voorbaat kansloos. Xiaomi heeft daarbij ook gesteld dat zij een 'willing licensee' is. 

 

Sisvel voert verder aan dat de kosten die gemaakt zijn in verband met het FRAND-verweer niet binnen het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv vallen. Dat is volgens de rechtbank wel het geval, nu de procedure ziet op de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht. Sisvel stelt dat de Indicatietarieven analoog moeten worden toegepast. De rechtbank ziet daar geen aanleiding voor. De Indicatietarieven zijn niet van toepassing op octrooizaken zoals de onderhavige. 

 

Ten slotte stelt Sisvel dat de kosten die Xiaomi vordert in verband met de door CRA opgestelde rapporten onevenredig hoog zijn. De rechtbank oordeelt dat het feit dat de kosten die CRA bij Xiaomi in rekening heeft gebracht veel hoger zijn dan die van de deskundigen die door Sisvel zijn ingeschakeld, op zichzelf onvoldoende grond is om de kosten te matigen. Ook het verweer van Sisvel dat Xiaomi samenwerkt met Oppo slaagt niet, nu zij deze stelling niet met stukken heeft onderbouwd. Wel ziet de rechtbank aanleiding tot matiging van de kosten die gemaakt zijn in verband met de ingeschakelde deskundigen nu de rapporten op bevel van de rechtbank ingekort zijn. 

 

De door Xiaomi c.s. gevorderde proceskosten worden toegewezen tot een bedrag van € 1.220.629,96. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:1419

 

IEPT20210224, Rb Den Haag, Sisvel v Xiaomi