Nordisk toch niet mede-auteursrechthebbende format Psychic Challenge

11-03-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20210303, Rb Amsterdam, Nordisk v Curator
(Met dank aan Rutger de Beer en Adonna Alkema, Hofhuis Alkema Groen)

Anders dan in tussenvonnis, wordt geoordeeld dat Nordisk niet mede-auteursrechthebbende van het tv-format voor een talentenjacht voor helderzienden is: curator voldoende tegenbewijs geleverd. Medewerker A van TéVé heeft verklaard dat hij voor het televisieprogramma een format heeft gemaakt en die in de format Bible heeft neergelegd, hierbij is geen overleg geweest met medewerker B van Nordisk. De subsidiaire vordering (Wanneer rechtbank oordeelt dat de auteursrechten op het format niet van rechtswege (gedeeltelijk) berusten bij Nordisk de curator beveelt binnen het aan Nordisk toekomende deel van de op het format rustende auteursrechten om niet over te dragen aan Nordisk) afgewezen: In het tussenvonnis is geoordeeld dat als de curator slaagt in het leveren van tegenbewijs, de subsidiaire grondslag niet kan slagen en de vorderingen van Nordisk zullen worden afgewezen. Er bestaat geen aanleiding om van de in het tussenvonnis genomen bindende eindbeslissingen terug te komen. Nordisk onvoldoende naar voren gebracht dat deze beslissing zou berusten op onjuiste juridische of feitelijke grondslag.

 

AUTEURSRECHT IE-GOEDERENRECHT

 

In het tussenvonnis met betrekking tot het geschil rond de auteursrechten van een televisieformat voor een talentenjacht voor helderzienden (IEPT20190814), is geoordeeld dat Nordisk is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat zij voor de helft mede-auteursrechthebbende is van het format. De curator is toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen deze stelling. In dit eindvonnis acht de rechtbank het door de curator overgelegde tegenbewijs voldoende overtuigend en oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat Nordisk mede-auteursrechthebbende is op het format. Daartoe is onder andere redengevend dat uit gedetailleerde getuigenverklaring van een werknemer van het inmiddels failliete TéVé blijkt dat hij van het idee voor het televisieprogramma een format heeft gemaakt door dat idee uit te ontwikkelen en neer te leggen in de ‘format Bible’. Deze format Bible is samengesteld zonder dat overleg is geweest met de betreffende medewerker van Nordisk. Er wordt een beperkte, adviserende rol van de medewerker van Nordisk vanuit zijn ervaring met helderzienden bij Sensing Murder geschetst. Deze verklaring wordt ondersteund door verklaringen van andere gehoorde getuigen. Deze medewerker is zelf niet als getuige gehoord. Hij heeft eerder verklaard dat hij en de medewerker van TéVé samen hebben besproken hoe een aantal challenges eruit moesten zien, maar de curator heeft gemotiveerd toegelicht dat deze challenges niet oorspronkelijk zijn en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen, maar typische vaardigheden zijn die helderzienden claimen te hebben. 

 

IEPT20210303, Rb Amsterdam, Nordisk v Curator 

 

Kopie originele vonnis