Geen inbreuk op handelsnaam VR Arcade op grond van het arrest Dairy Partners

04-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210308, Rb Rotterdam, VR Arcade

VR Arcade (Rotterdam) wordt als handelsnaam gevoerd door [gedaagde 1] maar gebruik maakt geen inbreuk op handelsnaam VR Arcade nu deze naam puur beschrijvend is en aldus geen of geringe bescherming geniet onder de Handelsnaamwet: onvoldoende gebleken dat handelsnaam is ingeburgerd en met toepassing van het arrest van de Hoge Raad in Dairy Partners kan worden geoordeeld dat kleine variatie die door [gedaagde 1] c.s. is aangebracht verwarringsgevaar voldoende zal kunnen wegnemen, ook geen sprake van merkinbreuk of onrechtmatig handelen door [gedaagde 1] c.s..

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. VR Arcade is een zustervennootschap van Free Roam. VR Arcade exploiteert een onderneming op het gebied van VR Gaming. Zij biedt haar producten en diensten onder meer aan via haar website ‘www.vrarcade.nl’ en maakt gebruik van het e-mailadres ‘info@vrarcade.nl’. [gedaagde 1] c.s. houdt zich bezig met het verzorgen van evenementen en heeft haar activiteiten uitgebreid met VR gaming. Op 7 mei 2020 heeft [gedaagde 1] de domeinnaam ‘ www.vrarcaderotterdam. nl’ geregistreerd. Daarnaast hanteert zij de domeinnaam ‘ [domeinnaam] ’ en maakt zij gebruik van het e-mailadres ‘ info@vrarcaderotterdam.nl ’. De advocaat van VR Arcade c.s. heeft [gedaagde 1] c.s. gesommeerd het gebruik van de naam VR Arcade en VR Arcade Rotterdam te staken en gestaakt te houden. [gedaagde 1] c.s. hebben geen gehoor gegeven aan die sommatie. 

 

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. [gedaagde 1] c.s. stelt dat zij de handelsnaam VR Arcade niet voert. Dit betoog wordt niet gevolgd. Echter wordt met toepassing van het arrest van de Hoge Raad in de zaak Dairy Partners (IEPT20210219) geoordeeld dat dit handelsnaamgebruik geen inbreuk oplevert op het handelsnaamrecht van VR Arcade. Volgens de voorzieningenrechter is het woord 'VR Arcade' volledig beschrijvend van aard. Dat betekent dan ook dat de Handelsnaamwet geen of slechts geringe bescherming biedt aan VR Arcade voor wat betreft haar handelsnaam. Er is ook geen sprake van inburgering. Doordat [gedaagde 1] c.s. enige variatie heeft aangebracht in het gebruik van de naam 'VR Arcade', volstaat dit om tot het oordeel te komen dat geen sprake is van indirect of direct verwarringsgevaar. De vorderingen worden afgewezen. 

 

IEPT20210308, Rb Rotterdam, VR Arcade

 

ECLI:NL:RBROT:2021:2051