Artikelen van FAN over gestelde omkoping en bedreiging door Bellingcat en […] zijn onrechtmatig

30-03-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210309, Rb Amsterdam, Bellingcat v FAN
(Met dank aan Jacqueline Schaap & Jasper Klopper, Visser Schaap & Kreijger)

Artikelen van FAN over gestelde omkoping en bedreiging door Bellingcat en […] zijn onrechtmatig: verschillende aanwijzingen dat publicaties valse beschuldigingen bevatten.

 

PUBLICATIE - PRIVACY

 

Kort geding. FAN is gevestigd in Rusland en heeft verschillende artikelen geplaatst op haar website over Bellingcat en [...], een aan Bellingcat verbonden journalist. Bellingcat en [...] worden er in die publicaties van beschuldigd medewerkers van FAN te hebben bedreigd en te hebben geprobeerd de medewerkers om te kopen. 

 

Bellingcat en [...] wijzen op verschillende aanwijzingen dat de FAN-publicaties valse beschuldigingen bevatten. De rechter oordeelt dat op grond van deze aanwijzingen voorshands vaststaat dat de FAN-publicaties onrechtmatig zijn. FAN moet de publicaties verwijderen en een rectificatie plaatsen op haar website.  

 

IEPT20210309, Rb Amsterdam, Bellingcat v FAN

 

(Kopie origineel vonnis)