Slaap Totaal kan niet aannemelijk maken dat gedaagden inbreuk maken op haar merkenrecht

06-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210315, Rb Gelderland, Slaap Totaal

Niet is komen vast te staan dat gedaagden een namaakdekbed op de markt hebben gebracht met gebruikmaking van de merknaam en een inlegvel van Slaap Totaal: Slaap Totaal kan niet bewijzen dat ter zitting getoond dekbed afkomstig is van gedaagden, uit aankoopfactuur overgelegd door [gedaagde 3] kan worden afgeleid dat originele Cool Cotton dekbedden zijn ingekocht bij groothandel, rechtsgeldigheid merkinschrijving betwist en niet uit te sluiten dat sprake is van uitputting ter zake van de aan gedaagden verkochte dekbedden. Niet komen vast te staan dat inlegvel auteursrechtelijk beschermd is: onvoldoende onderbouwd door Slaap Totaal en betwist door gedaagden.

 

MERKENRECHT - AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Slaap Totaal exploiteert een onderneming in de verkoop van onder meer dekbedden. [gedaagden] exploiteert eenzelfde soort onderneming. Slaap Totaal brengt een zomerdekbed op de markt onder de naam 'Cool Cotton'. Aan de bewaartas van (onder meer) de Cool Cotton-dekbedden wordt een inlegvel  toegevoegd door Slaap Totaal. Slaap Totaal is rechthebbende van verschillende merken. [gedaagden] heeft dekbedden verkocht via bol.com met gebruikmaking van de naam Cool Cotton en het inlegvel. Slaap Totaal stelt dat [gedaagden] namaakdekbedden verkoopt en heeft [gedaagden] gesommeerd om de verkoop te staken. Zij maakt aanspraak op een schadevergoeding. [gedaagden] heeft geen gehoor gegeven aan deze sommatie.

 

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Slaap Totaal heeft aangevoerd dat zij een proefaankoop heeft gedaan bij [gedaagden] via bol.com. Echter kan niet vastgesteld worden dat het door haar ter zitting getoonde dekbed daadwerkelijk afkomstig is van [gedaagden]. [gedaagde partij 3] heeft een aankoopfactuur van Diamant, de groothandel die de dekbedden ook aan Slaap Totaal levert, overgelegd waaruit blijkt dat zij originele Cool Cotton dekbedden heeft ingekocht. Daarbij is onduidelijk of het merk Cool Cotton daadwerkelijk rechtsgeldig was ingeschreven ten tijde van de verkoop door [gedaagden]. Niet uit te sluiten is dat sprake is van uitputting ter zake de door Diamant aan [gedaagden] verkochte dekbedden. Het is dan ook niet aannemelijk geworden dat sprake is van merkinbreuk.

 

Slaap Totaal voert ook nog aan dat het inlegvel auteursrechtelijk beschermd is. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze stelling niet voldoende is onderbouwd. De vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20210315, Rb Gelderland, Slaap Totaal

 

ECLI:NL:RBGEL:2021:2218