Vordering Chanel tot inzage ex art. 843a Rv in de administratie van Bol.com ten aanzien van de door Bol verkochte Chanel-producten afgewezen

12-04-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210317, Rb Midden-Nederland, Chanel v Bol.com
(Met dank aan Jacqueline Schaap & Jasper Klopper, Visser Schaap & Kreijger)

Vordering Chanel tot inzage ex art. 843a Rv in de administratie van Bol.com ten aanzien van de door Bol verkochte Chanel-producten afgewezen: aangenomen kan worden dat de door Bol aangeboden producten met toestemming van Chanel binnen de EER op de markt zijn gebracht en dus sprake is van toegestane parallel import en uitputting, waardoor een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv niet kan worden vastgesteld, geen sprake van doorwerkende bepalingen in de licentieovereenkomst tussen de merkhouder en zijn licentienemer die aan uitputting in de weg staan, inzage in administratie niet nodig om te bepalen of Bol.com afbreuk doet aan de reputatie van Chanel, waardoor rechtmatig belang van Chanel bij de inzage ontbreekt, Chanel heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Bol.com onrechtmatig handelt, ook staat niet vast dat de selectieve distrubuteurs van Chanel tekort schieten in de nakoming van hun verplichtingen jegens Chanel, onvoldoende inzicht gegeven door Chanel in haar distributiestelsel en de daarbinnen geldende afspraken, zodat de rechtsbetrekking van Chanel tot haar distributeurs ook niet ten grondslag kan liggen aan de vordering uit hoofde van art. 843a Rv.

 

HANDHAVING

 

Chanel vordert inzage ex artikel 843a Rv in de administratie van Bol.com. Bol.com maakt geen onderdeel uit van het selectieve distrubutiestelsel van Chanel, maar biedt wel Chanel-producten aan.. Om die reden wenst Chanel inzicht te verkrijgen in de herkomst van de door Bol.com aangeboden Chanel-producten. 

 

De rechter oordeelt als volgt. Chanel heeft verschillende proefaankopen gedaan bij Bol. Het bleek te gaan om authentieke producten die door een geselecteerde distributeur binnen de EER waren gebracht. Aangenomen kan dan ook worden dat er sprake is van toegestane parallel import en dat de merkenrechten van Chanel zijn uitgeput. Er is dan ook geen sprake van een rechtsbetrekking waarop de vordering kan worden gegrond. Chanel stelt daarbij nog dat Bol afbreuk doet aan haar reputatie. Voor het vaststellen of daarvan sprake is, is inzage in de administratie van Bol niet vereist. Chanel mist dan ook een rechtmatig belang bij de vordering. De rechtsbetrekking tussen Chanel en de door haar geselecteerde distributeurs kan ook niet als rechtsbetrekking in de zin van 843a Rv gelden zonder nadere onderbouwing van de werking van het distributiestelsel en de daarbinnen geldende afspraken. 

 

De vordering wordt afgewezen.

 

IEPT20210317, Rb Midden-Nederland, Chanel v Bol.com

 

ECLI:NL:RBMNE:2021:1068